Bu çalışmanın amacı kişisel verilerin korunmasını bütünsel olarak değil, sadece ceza hukuku ve kabahatler hukuku ile sınırlı olarak incelemektir. Bu kapsamda kişisel veri kavramı üzerinde kısaca durulduktan sonra 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 135-138. maddelerinde düzenlenen kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlar incelenmiştir. Ardından ise, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenmiş olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabahatler ele alınmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLER VE KORUNMASI
I. Unutulma Hakkı
II. Kişisel Veri Kavramı
A. Genel Olarak
B. Kişisel Verinin Ögeleri
III. Kişisel Verilerin Korunması
A. Uluslararası Hukuk
B. Uluslarüstü Hukuk
C. Anayasa Hukuku
D. Özel Hukuk
E. İdare Hukuku
F. Ceza Hukuku
G. Ceza Muhakemesi Hukuku

İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN CEZA HUKUKUNDA KORUNMASI
I. Ceza Hukuku ve Kişisel Veriler
II. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu
A. Genel Olarak
B. Çeşitli Devletlerdeki Durum
C. Korunan Hukuksal Değer
D. Suçun Unsurları
E. Kusur
F. Suçun Özel Görünüm Şekilleri
G. Cezalandırılabilirliğin Diğer Koşulları
H. Yaptırım
I. Muhakemeye İlişkin Kurallar
III. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Verilmesi veya Ele Geçirilmesi Suçu
A. Genel Olarak
B. Çeşitli Devletlerdeki Durum
C. Korunan Hukuksal Değer
D. Suçun Unsurları
E. Kusur
F. Suçun Özel Görünüm Şekilleri
G. Cezalandırılabilirliğin Diğer Koşulları
H. Yaptırım
I. Muhakemeye İlişkin Kurallar
IV. Kişisel Verileri İmha Etmeme Suçu
A. Genel Olarak
B. Çeşitli Devletlerdeki Durum
C. Korunan Hukuksal Değer
D. Suçun Unsurları
E. Kusur
F. Suçun Özel Görünüm Şekilleri
G. Yaptırım
H. Muhakemeye İlişkin Kurallar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN KABAHATLER HUKUKUNDA KORUNMASI
I. Kabahatler Hukuku ve Kişisel Veriler
A. Genel Olarak
B. Çeşitli Devletlerdeki Durum
II. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Kabahati
A. Genel Olarak
B. Korunan Hukuksal Değer
C. Kabahatin Unsurları
D. Kusur
E. Kabahatin Özel Görünüm Şekilleri
F. Yaptırım
III. Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Kabahati
A. Genel Olarak
B. Korunan Hukuksal Değer
C. Kabahatin Unsurları
D. Kusur
E. Kabahatin Özel Görünüm Şekilleri
F. Yaptırım
IV. Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi Kabahati
A. Genel Olarak
B. Korunan Hukuksal Değer
C. Kabahatin Unsurları
D. Kusur
E. Kabahatin Özel Görünüm Şekilleri
F. Yaptırım
V. Veri Sorumluları Siciline Kayıt veya Bildirim Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Etme Kabahati
A. Genel Olarak
B. Korunan Hukuksal Değer
C. Kabahatin Unsurları
D. Kusur
E. Kabahatin Özel Görünüm Şekilleri
F. Yaptırım
VI. İdari Yaptırım Kararı ve Yargısal Korunma
A. Yetkili Makam
B. Yargı Yolu

KAYNAKÇA