İÇİNDEKİLER Dördüncü Bölüm Navlun Sözleşmesi 4.1. Kavram, Nevileri ve Akdi 4.1.1. Kavram 4.1.2. Yükleten ve Gönderilen 4.1.2.1. Yükleten (Alm. Ablader 4.1.2.2. Gönderilen (Alm. Empfänger, Fr. destinataire) 4.1.3. Navlun Sözleşmesinin Nevileri 4.1.3.1. Çarter-kırkambar sözleşmeleri 4.1.3.2. Asıl