• Önce Rehne Başvurma Kuralı
  • Rehinli Alacaklının Rehinli Malı Edinme Yasağı
  • İcra ve İflas Kanunu'nun İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Hakkındaki Sistemi
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Tarafları
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Yetki
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Talebi
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip