İstanbul Spor Hukuku Dergisi'nin yayın hayatına başladığı ilk yılında iki sayıyı aynı anda okuyucularına ulaştırmamız editörün, Danışma Kurulu'nun, Yayın Kurulu'nun yanı sıra hiç şüphesiz yazarlarımızın ve yayınevimizin özverili çalışmaları sayesinde olmuştur. Bu sayıda amatör sporcuların sosyal güvenliği; profesyonel futbolcu sözleşmesinde peşinat ücretinin ve garanti ücretin futbolcunun iş görme borcunun karşılığını oluşturup oluşturmadığı sorunu; futbol kulüplerinin profesyonel futbolcularına disiplin yönetmeliklerine dayalı olarak tatbik ettikleri para cezası uygulaması; Türk ceza hukukunda şike suçu; futbolda şike ve teşvik primine kavramsal yaklaşım ve hukuki düzenlemelerin değerlendirilmesi başlıkları altında beş makale yer almaktadır. Ayrıca bu sayıda spor uyuşmazlıklarının çözümünde tahkim ve Türk futbol tahkim hukukundaki güncel gelişmeler; Anayasa Mahkemesi'nin TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun futbola ilişkin sözleşmelerde zorunlu tahkim yetkisinin Anayasaya aykırılığına ilişkin 18 Ocak 2018 tarihli kararının değerlendirilmesi; Anayasa Mahkemesi'nin 18 Ocak 2018 tarihli kararının Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun yargı yetkisine etkisi üzerine düşünceler konularına ilişkin muhtelif yorum yazıları yer almaktadır. Yine bu sayıda Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin eski bir kalecinin resminin koleksiyon kartlarında kullanılması davasında verdiği görüntü üzerindeki hakka ilişkin güncel bir kararının tercümesinin yanı sıra, CAS'ın 2018 yılında verdiği bazı kararların özetlerine ve Yargıtay'ın spora ilişkin olarak 2018 yılında verdiği bazı kararlara yer verilmiştir.(EDİTÖRDEN) Publishing simultaneously the two issues of the Istanbul Journal of Sports Law in its first year of publication is no doubt realized as a result of the devoted efforts of the Editor, the Advisory Board, the Editorial Board as well as the publisher and the authors. This Issue contains articles on the social security of the amateur athletes; the problematic on whether fixed wage and down payment are in exchange of player's performance within the scope of the professional football player contract; fines applied by football clubs to the players based on regulations on disciplinary measures; conceptual approach to match-fixing and incentive pay in football and evaluation of legal arrangements; and match fixing in Turkish criminal law. In addition, this Issue contains commentaries on arbitration for the resolution of sports disputes and the recent developments in the Turkish football arbitration law; evaluation of the decision of the Constitutional Court dated 18 January 2018 regarding mandatory jurisdiction of the TFF Dispute Resolution Board in football contracts; translation of a recent decision of the Higher Regional Court of Frankfurt on the right to image granted in the case of a former goalkeeper image on a trading card. This Issue also features summaries of the selected decisions of the CAS made in 2018 as well as annotations and compilation of the full texts of the selected decisions of the Court of Cassation made in 2018.(FROM THE EDITOR IN CHIEF) İÇİNDEKİLER MAKALELER Amatör Sporcuların Sosyal Güvenliği Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinde Peşinat Ücretinin ve Garanti Ücretinin Futbolcunun İş Görme Borcunun Karşılığını Oluşturup Oluşturmadığı Sorunu Dr. Nil KARABAĞ BULUT Futbol Kulüplerinin Profesyonel Futbolcularına Disiplin Yönetmeliklerine Dayalı Olarak Tatbik Ettikleri Para Cezası Uygulaması Av. Şekip MOSTUROĞLU Türk Ceza Hukukunda Şike Suçu Doç. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL Futbolda Şike ve Teşvik Primine Kavramsal Yaklaşım ve Hukuki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Oğuz Sadık AYDOS YORUM YAZILARI Spor Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim ve Türk Futbol Tahkiminde Güncel Gelişmeler Prof. Dr. Rifat ERTEN Anayasa Mahkemesi'nin TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Futbola İlişkin Sözleşmelerde Zorunlu Tahkim Yetkisinin Anayasaya Aykırılığına İlişkin 18 Ocak 2018 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Nuray EKŞİ Anayasa Mahkemesinin 18 Ocak 2018 Tarihli Kararının Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Yargı Yetkisine Etkisi Üzerine Düşünceler Dr. Nihat GÜMAN TERCÜMELER CAS'ın 2018 Yılında Vermiş Olduğu Bazı Kararların Türkçe Özetleri Derleyen ve Tercüme Eden Dr. Nebile Pelin MANTI Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin Görüntü Üzerindeki Hakka İlişkin Güncel Bir Kararı: Eski Bir Kalecinin Resminin Koleksiyon Kartlarında Kullanılmasına Katlanması Gerekir Çeviren Araş. Gör. Assistant Kerem ÖZ KARAR DERLEMELERİ Spora İlişkin Olarak 2018 Yılında Verilen Bazı Yargıtay Kararları Derleyen Prof. Dr. Nuray EKŞİ CONTENTS ARTICLES Social Security of the Amateur Athletes Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK The Problematic on Whether Fixed Wage and Down Payment are in Exchange of Player's Performance within the Scope of the Professional Football Player Contract Dr. Nil KARABAĞ BULUT Fines Applied by Football Clubs to the Players Based on Regulations on Disciplinary Measures Atty. Şekip MOSTUROĞLU Match Fixing in Turkish Criminal Law Assoc. Prof. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL Conceptual Approach to Match-Fixing and Incentive Pay in Football and Evaluation of Legal Arrangements Assoc. Prof. Dr. Oğuz Sadık AYDOS COMMENTS Arbitration for the Resolution of Sports Disputes and the Recent Developments in the Turkish Football Arbitration Law Prof. Dr. Rifat ERTEN Evaluation of the Decision of Constitutional Court Dated 18 January 2018 Regarding Mandatory Jurisdiction of the TFF Dispute Resolution Board in Football Contracts Prof. Dr. Nuray EKŞİ Thougths on the Effects of the Decision of the Constitutional Court Dated 18 January 2018 on the Jurisdiction of the Turkish Football Federation Dispute Resolution Board Dr. Nihat GÜMAN TRANSLATIONS Turkish Summaries of the Selected CAS Decisions Made in 2018 Compiled and Translated by Dr. Nebile Pelin MANTI A Recent Decision of the Higher Regional Court of Frankfurt on the Right to Own Image: A Former Goalkeeper shall Tolerate the Use of His Image on a Trading Card Translated by Reseach Assistant Kerem ÖZ COMPILATION OF DECISIONS Selected Decisions Made in 2018 by the Court of Cassation Regarding Sports Compiled by Prof. Dr. Nuray EKŞİ