Türkiye'de spor hukuku alanında ilk defa yayımlanacak olan İstanbul Spor Hukuku Dergisi'nin 2019 yılının 1. sayısında yer alan makalelerde yasal vatandaşlık ve sportif vatandaşlık ayrımı; milletlerarası futbol hukukunda tek taraflı uzatma opsiyonlarının geçerliliği sorunu; Kamu Denetçiliği Kurumu ve spora ilişkin hak ihlalleri; bir hibrid spor modeli olarak Euroleague Basketball'da yönetişim konuları ele alınmıştır. Bu sayıda ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun yapısı; teknoloji açısından futbol oyununun kuralları ve video yardımcı hakem sistemi; spor alanında fikri ve sınai haklara ilişkin genel çerçeve konulu yorum yazılarına yer verilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 2018 yılında verdiği spora ilişkin kararların özetlerinin ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'nun 2018 yılında verdiği bazı kararların tam metinlerinin yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından 2019 yılında verilen iki karar da okuyucuya sunulmuştur.(EDİTÖRDEN) The articles published in 2019 Issue 1 of the Istanbul Journal of Sports Law that will be published for the first time in the field of sports law in Turkey address the differences between sporting nationality and legal nationality; the validity problem of unilateral extension options in the international football law; Ombudsman Institution and violation of sport related rights; an hybrid sports model governance at Euroleague Basketball. This Issue also features an evaluation of general framework of intellectual and industrial property rights in field of sports; the rules of the football game in respect of technology and video assistant referee system, and the structure of the General Assembly of the Turkish Football Federation. We have, in this Issue, also summaries of the Constitutional Court decisions made in 2018, decisions of Ombudsman Institution made in 2019 as well as compilation of the full texts of the selected decisions of the General Directorate of Sports Arbitration Board made in 2018.(FROM THE EDITOR IN CHIEF) İÇİNDEKİLER MAKALELER "Yasal Vatandaşlık" ve "Sportif Vatandaşlık" Ayrımı Prof. Dr. Nuray EKŞİ Milletlerarası Futbol Hukukunda Tek Taraflı Uzatma Opsiyonlarının Geçerliliği Sorunu Dr. Alper Çağrı YILMAZ Kamu Denetçiliği Kurumu ve Spora İlişkin Hak İhlalleri Sevgi SALAR Bir Hibrid Spor Modeli: Euroleague Basketball'da Yönetişim Emir GÜNEY YORUM YAZILARI Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulunun Yapısı Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK Teknoloji Açısından Futbol Oyununun Kuralları ve Video Yardımcı Hakem Sistemi Doç. Dr. Lale ORTA Spor Alanında Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Genel Çerçeve Av. Haluk İNANICI Bağımsız Spor Federasyonlarının Kamu Tüzel Kişiliği Sorunu Prof. Dr. Zehreddin ASLAN Dr. Halil ALTINDAĞ KARAR DERLEMELERİ Anayasa Mahkemesi'nin 2018 Yılında Verdiği Spora İlişkin Kararlarının Özetleri Derleyen ve Özetleyen Doç. Dr. Saadet YÜKSEL Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'nun 2018 Yılında Verdiği Bazı Kararlar Derleyen Av. Şerif Emir EKŞİ Av. Ömer Faruk ALİMOĞLU Spora İlişkin Olarak Kamu Denetçiliği Kurumunun 2019 Yılında Verdiği Kararlar Derleyen Av. Soner SOMUNCU CONTENTS ARTICLES Separation of "Legal Nationality" and "Sporting Nationality" Prof. Dr. Nuray EKŞİ The Validity Problem of Unilateral Extension Options in the International Football Law Dr. Alper Çağrı YILMAZ Ombudsman Institution and Violation of Sport Related Rights Sevgi SALAR An Hybrid Sports Model: Governance at Euroleague Basketbal Emir GÜNEY COMMENTS Structure of the General Assembly of the Turkish Football Federation Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK The Rules of the Football Game in Respect of Technology and Video Assistant Referee System Assoc. Prof. Dr. Lale ORTA General Framework of Intellectual and Industrial Property Rights in Field of Sports Atty. Haluk İNANICI The Problem of Legal Personality of the Independents Sports Federations Prof. Dr. Zehreddin ASLAN Dr. Halil ALTINDAĞ COMPILATION OF DECISIONS Summaries of the Decisions of the Constitutional Court Made in 2018 Regarding Sports Compiled and Summarized by Assoc. Prof. Dr. Saadet YÜKSEL Selected Decisions of the Arbitration Board of General Directorate of Sports Made in 2018 Compiled by Atty. Şerif Emir EKŞİ Atty. Ömer Faruk ALİMOĞLU Decisions of the Ombudsman Concerning Sports Made in 2019 Compiled by Atty. Soner SOMUNCU