Olimpiyat Oyunlarını çağımızda sadece büyük sportif faaliyetler olarak görmek mümkün değil. Olimpiyat Oyunlarının beraberinde birçok sosyal ve ekonomik meseleyi mekan üzerinden ürettiği bugün artık bilinen bir gerçek. Ülkelerin küresel düzlemde diğerleri karşısında gücünü ve etkinliğini öne çıkarma, prestij kazanma gibi amaçlarına bir tür çözüm sunan mega etkinliklerin belki de en önemlilerinden olan Olimpiyat Oyunları, yerel düzlemde her ne kadar ekonomiye ivme kazandırır gibi görünse de, kentsel dönüşüm ve ardından gelen yerinden etme süreçleriyle beraber toplumsal etkilere ve hatta yıkımlara sebep oluyor. Kentsel mekanın mega etkinlikler adına hızla ve acımasızca tüketilmesini kapsamlı bir şekilde ortaya koyan bu durumun en önemli özelliğinin, toplum odaklı değil, rant odaklı bir sürece karşılık gelmesi ve toplumsal maliyetlerin ortaya konulmaması olduğu görülüyor. Çalışma, yerinden edilme kavramını sistematik şekilde ele aldıktan sonra; mega etkinliklerin ve özelde Olimpiyat Oyunlarının kentsel mekanda neden olduğu yerinden edilmelere açıklık getirmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Birinci Bölüm
MEGA ETKİNLİKLER VE OLİMPİYAT OYUNLARI
1.1. Mega Etkinlik
1.2. Mega Etkinliklerin Etkileri
1.3. Olimpiyat Düşüncesi
1.4. Olimpiyat Oyunları
1.5. İlk Modern Olimpiyattan Günümüze Mekansal Müdahale

İkinci Bölüm
YERİNDEN EDİLME ÜZERİNE BİR KAVRAMSALLAŞTIRMA DENEMESİ
1.1. Kavramsal Yaklaşım
1.2. Yerinden Edilme Nedenleri
1.3. Kentsel Alanda Yerinden Edilme

Üçüncü Bölüm
OLİMPİYAT OYUNLARI VE YERİNDEN EDİLMELER: SEUL, PEKİN, LONDRA
1.1. Tarihsel Süreç İçerisinde Seul ve 1988 Seul Olimpiyat Oyunları
1.2. Tarihsel Süreç İçerisinde Pekin ve 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları
1.3. Tarihsel Süreç İçerisinde Londra ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları

Dördüncü Bölüm
TÜRKİYE'NİN OLİMPİYAT ADAYLIKLARI VE YERİNDEN EDİLME
1.1. Modern Olimpiyat Oyunları ve Türkiye
1.2. Cumhuriyet'ten Günümüze Olimpiyat Oyunlarına Ev Sahipliği Yapabilmek İçin Yapılan Yasal Düzenlemeler ve Planlamalar
1.3. İstanbul'un Olimpiyat (Aday) Adaylıkları
1.4. Olimpiyat İsteği ve Yerinden Edilmeler
SONUÇ

KAYNAKÇA