Bu kitap, Prof. Dr. Sabih Arkan'a armağan olarak hazırlanmış yazı ve makalelerden oluşmaktadır. İÇİNDEKİLER HOCAMIZ PROF. DR. SABİH ARKAN ÖZGEÇMİŞİ YAYIN LİSTESİ SEVGİLİ SABİH'E Prof. Dr. Ali BOZER SABİH ARKAN: YARIM ASRI AŞAN BİR DOSTLUK Prof. Dr. Erdal ONAR HOCAM PROF. DR. SABİH ARKAN Prof. Dr. İsmail KIRCA HOCAM PROF. DR. SABİH ARKAN "YILDIZLARI PARLATAN İNSAN" Dr. Öğretim Üyesi Başak ŞİT İMAMOĞLU TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ EVLATLIK İLİŞKİSİNİ KALDIRMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI Dr. Öğretim Üyesi Aslı AÇIKGÖZ ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİME İLİŞKİN TTK MD. 438 VE 439'A İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRMELER Prof. Dr. Necla AKDAĞ GÜNEY TAŞINMAZLARIN SERMAYE OLARAK GETİRİLMESİNİN ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİNE ETKİSİ Ar. Gör. Elif AKINCI KONUT FİNANSMAN SİSTEMLERİ VE İPOTEK FİNANSMAN KURULUŞLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL Levent ÖCAL GEMİ ADAMININ MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI GEMİ ALACAKLISI HAKKI BAHŞEDER Mİ? Dr. Öğretim Üyesi Sami AKSOY LİMİTED ŞİRKETİN SERMAYE ALACAĞININ ŞİRKET ALACAKLISI TARAFINDAN HACZETTİRİLMESİ Prof. Dr. Murat ALIŞKAN Ar. Gör. Rifat CANKAT KORUMA SORUMLULUĞU Prof. Dr. Füsun ARSAVA ADİ KONKORDATODA BORÇLUNUN ALACAKLI LEHİNE REHİN TESİS EDİLMİŞ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI Prof. Dr. Ramazan ARSLAN GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA Prof. Dr. Kerim ATAMER İBRANIN REDDİ - İBRA VE SORUMLULUK DAVASI - YARGITAY'IN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE MARKALAR ARASI BENZERLİK İLE İLGİLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARININ İNCELENMESİ (YHGK 14.06.2017, E. 2017/11-1729, K. 2017/1186) Dr. Öğretim Üyesi Safiye Nur BAĞRIAÇIK 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU'NA GÖRE PATENT HUKUKUNDA ZORUNLU LİSANS -Değişiklikler ve Eksiklikler- Ar. Gör. İbrahim BEKTAŞ MUHATAP BANKADAN BAŞKA BİR BANKAYA ÖDEME İÇİN ÇEKİN İBRAZI Prof. Dr. Ali BOZER ANONİM ORTAKLIK GENEL KURULUNUN DEVREDİLEMEZ YETKİLERİ KAPSAMINDA ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET VARLIĞININ TOPTAN SATIŞI Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU TÜRK HUKUKUNDA DENİZ EMNİYETİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ Doç. Dr. İsmail DEMİR TEK SATICININ DENKLEŞTİRME TALEBİ Dr. Öğretim Üyesi Koray DEMİR VERİ SORUMLUSUNUN SİBER TEHDİTLERİ VE İNTERNET DOLANDIRICILIĞINI ÖNLEMEK AMACIYLA "BAŞKALARININ" KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEMESİNİN "MEŞRU MENFAAT" KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ MESELESİ Av. Ela ERTURAN KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE CEZA YAPTIRIMLARININ UYGULANACAĞI KİŞİLER Prof. Dr. Celal GÖLE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU TARAFINDAN İPTAL DAVASININ KABULÜNE BAĞLANAN FARKLI SONUÇLAR Av. Dr. Sülün GÜÇER LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAĞIN EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Doç. Dr. Aslı E. GÜRBÜZ USLUEL SEÇİMİ SAKAT OLAN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI YETKİSİ VAR MIDIR? Dr. Öğretim Üyesi Murat GÜREL KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ŞİRKET MENFAATİ KAVRAMI Prof. Dr. Mehmet HELVACI Arş. Gör. Rifat CANKAT HALKA AÇIK ORTAKLIK STATÜSÜNÜN RESEN SONA ERDİĞİ HÂLLERDE SPK'NIN PAY ALIM TEKLİFİ ZORUNLULUĞU ÖNGÖRME YETKİSİ VE BU YETKİNİN SINIRLARI Öğretim Görevlisi Serdar HIZIR 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI'NIN PAY ALMA HAKKINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER Doç. Dr. Ferna İPEKEL KAYALI DONATANIN GEMİ ADAMLARININ KUSURUNDAN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ MAHİYETİ VE ŞARTLARI Prof. Dr. Hakan KARAN Ar. Gör. Kübra VAR TÜRK ANONİM ŞİRKET PAYININ HİSSE DEĞİŞİM SÜRECİNDE EDİNİLMESİ, BİLANÇO DÜZENİNDE KAYDA ALINMASI VE KAYITTAN ÇIKARILMASI ESASLARI İLE BU BAĞLAMDA TEMEL SORUN OLARAK KVK'NIN 5/1-e HÜKMÜ UYARINCA "KURUM AKTİFİNDE BULUNMA" ŞARTININ KOŞULLARI - VAKIA ÜZERİNDEN BİR İNCELEME - Prof. Dr. Arslan KAYA GENEL KURULA İLİŞKİN UYGULAMADA KARŞILAŞILAN İKİ GÜNCEL SORUN Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN Dr. Öğretim Üyesi M. Halil ÇONKAR BORSA KOTUNDAN ÇIKMADA GENEL KURULUN YETKİSİ: BİLİNÇLİ BİR TERCİH Mİ? Ar. Gör. Harun KESKİN ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA İLİŞKİN HUKUKSAL İŞLEMLER Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU AİLE ŞİRKETLERİ VE AİLE ANAYASASI Prof. Dr. İsmail KIRCA YARGITAY'IN YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) SÖZLEŞMESİNİ ELE ALIŞ BİÇİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ Prof. Dr. Erden KUNTALP HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK TANIMI BAKIMINDAN KİTLE FONLAMASI Prof. Dr. Çağlar MANAVGAT AZLIĞIN FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİNİ ERTELEME HAKKI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Prof. Dr. Tekin MEMİŞ Ar. Gör. Bahar ŞİMŞEK TİCARİ İŞ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ VE TİCARİ İŞ - TÜKETİCİ İŞLEMİ AYRIMI Prof. Dr. Şafak NARBAY Ar. Gör. Muhammed AKKUŞ SERMAYE PİYASALARINDA YÜKSEK FREKANSLI İŞLEMLER Mehmet ONUR Av. Onur KALKAN REKABET HUKUKUNDA FİYAT TARİFELERİ Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN "6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN (TTK) 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ" HAKKINDA DÜŞÜNCELER Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKETLERİN İHYASI - YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TTK GEÇİCİ 7. MADDE ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER- Öğretim Görevlisi Damla SONGUR HUKUK DEVLETİ VE GÜVENLİK Prof. Dr. Doğan SOYASLAN ANONİM ORTAKLIKLARDA ÖRTÜLÜ AYNİ SERMAYE KONULMASI SORUNU Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ KIRMIZI TABAN MARKA OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ? Ar. Gör. Hale ŞAHİN SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA SİCİLE KAYDEDİLMEYEN HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN HAKLARIN İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLEMEMESİ -SMK M. 148.5 ve ÖTESİ- Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK İNSAN HAKLARI HUKUKU VE İŞ DÜNYASI İLİŞKİSİ: HUKUKİ YÜKÜMLÜ İLE KURUMSAL SORUMLU ARASINDA Dr. Öğretim Üyesi A. Aslı ŞİMŞEK DAİRESEL EKONOMİ VE HUKUKİ ETKİLERİ Dr. Öğretim Üyesi Başak ŞİT İMAMOĞLU TAHKİMDE TARAF HAKEMİNİN MÜZAKERELERE KATILMAMASI VEYA SON ANDA İSTİFA ETMESİ NEDENİYLE EKSİLEN HAKEM KURULLARI: BU KURULLARIN YARGILAMAYA DEVAM ETME VE KARAR VERME YETKİSİ Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU ÖZEL DENETİM TALEBİNİN GENEL KURUL TARAFINDAN KANUNA UYGUN OLARAK REDDEDİLMESİ HALİNDE AO'NUN KENDİNİ KORUMASI SORUNU Ünal TEKİNALP 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU AÇISINDAN SERMAYE PİYASASI ARACI VE MENKUL KIYMET KAVRAMLARI Prof. Dr. Asuman TURANBOY ANONİM ORTAKLIK HUKUKUNDA AZINLIK HAKLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI (MÜMKÜN MÜDÜR?) -MAKALE I: GENEL DEĞERLENDİRME- Ar. Gör. Necdet UZEL AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI'NIN C-221/11 SAYILI, 6 ARALIK 2017 TARİHLİ "COTY" KARARI -Uyuşmazlığın Aşamaları - Kararın Çevirisi ve Kısa Bir Değerlendirme- Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI KAYDİLEŞTİRİLMİŞ PAYLAR BAKIMINDAN PAY DEFTERİ GEREKLİ MİDİR? Prof. Dr. Veliye YANLI Prof. Dr. Gül OKUTAN NILSSON MARKAYLA ŞAKA OLUR MU? MARKA PARODİLERİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem YATAĞAN ÖZKAN SATIŞI YAPILAN AMERİKAN BAYRAKLI ÖZEL TEKNELERİN "BILL OF SALE" İLE İMTİHANI Doç. Dr. Ecehan YEŞİLOVA ARAS MAĞAZALARIN DEKORASYON PLANLARININ MARKA OLARAK KORUNMASI Doç. Dr. Burçak YILDIZ DUE DILIGENCE SÜRECİNDE FİKRİ HAKLAR Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU