Bu çalışma, ülkemizde son dönemlerde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan "regülasyon" kavramının, "patent"ine sahip olan ülkedeki anlam ve kapsamının ortaya konması amacıyla ele alınmıştır. Türk hukuk doktrininde regülasyonun ne olduğu belirli bir oranda tartışılmış olsa da; bu tür bir kavramın, özellikle kaynak ülke olan A.B.D.'de neden ortaya çıktığına, hangi hukuksal mekanizmalar ile dengelenmeye çalışıldığına ve günümüzde hangi yoğunlukta kullanıldığına pek fazla yer verilmemiştir. Regülasyonun Türk İdare Hukukuna yönelik yansımalarının daha iyi analiz edilebilmesi için, bir yandan bu tür bir karşılaştırmanın yapılması arayışına yönelen yazar, diğer yandan da regülasyondan beklenen kamu yararının değerlendirilmesinde her sektörün ayrı ayrı incelenmesi gerektiği yönündeki tezin haklılığını ortaya koymaya çalışmıştır.