Bu basıda, 2004 yılından Haziran 2010 tarihine kadar eserde yer verilen mevzuatta yapılan tüm değişiklikler işlenmiş, ayrıca Yargıtay'ın yanı sıra, Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi ile Danıştay ve Sayıştay'ın ticaret hukuku mevzuatı ile ilgili kararları da yeniden taranarak, içerik itibariyle emsal nitelikte görülenler ilgili maddelerin altına yerleştirilmiştir. Kararların seçimi aşamasında eski kararlardan örnekler alınarak, özellikle okuyucuya görüş değişikliklerini izleme imkânı da tanınmak istenmiştir. Bu amaçla son basıda toplamda beşbin civarında yeni karar incelenmiş ve bunların yaklaşık dörtte biri kitaba işlenmiştir. Böylece kitapta özetine yer verilen içtihatların toplam sayısı üçbinbeşyüzü aşmıştır. Ayrıca özetine yer verilmemekle birlikte, yaklaşık üçyüz karara da aynı yönde olduğu gerekçesiyle yollama yapılmıştır.

Önsöz'den