Bu eserde, yeni Medeni Kanun'un soybağı hukukunda getirdiği düzenlemeler eski Medeni Kanun hükümleri ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Böylece hem Türk Medeni Kanunu'nun hem de Kara Avrupası Hukukunun soybağı alanında dünden bugüne geçirdiği evrim gözler önüne serilmiş; önümüzdeki yıllarda gerçekleşebilecek yasal değişikliklerin de ipuçları verilmiştir. Eserde salt, Medeni Kanun hükümlerinin değerlendirilmesi ile yetinilmemiş, pek çok konuda İsviçre Medeni Kanunu ve hatta bazen Alman Medeni Kanunu hükümleri de yeri geldikçe ele alınıp incelenmiştir. Soybağı hukukuna ilişkin Yargıtay içtihatlarına da ilgili bölümlerde yer verilmiştir. Bu sayede çalışmanın, teorik eser niteliği ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerine hitap etmesinin yanı sıra, uygulamacılara da yol gösteren bir başvuru kaynağı olması amaçlanmıştır.

Önsöz'den