Vergilendirme süreci boyunca vergi ödevlisinin mülkiyet hakkına müdahalelerde bulunulur. Bu durum, vergi borcu-alacağı ilişkisinin akçalı niteliğinin bir sonucudur. Gerek verginin tarhı, gerekse verginin tahsili aşamasında bu müdahaleler mevcuttur. Mülkiyet hakkına söz konusu vergisel müdahalelerin, vergisel ihlallere dönüşmemesi gerekir. Bu tür ihlallere karşı, vergi ödevlisinin iç hukuk yollarına başvurmak dışında diğer bir olanağı da İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne kişisel başvuruda bulunabilmektir. Çalışmada vergi ödevlisinin, vergilendirme sürecinde yürütülen bir işlem, eylem ya da eylemsizlik sonucunda mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne yapacağı kişisel başvuru yolu ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu incelemede iki yüzün üzerinde İHAM ve İHAK kararından yararlanılmıştır. İncelemede, yanıtı araştırılan sorulardan bazıları şunlardır:
  • Kişisel başvuruda bulunmak için gereken koşullar nelerdir?
  • Vergi yükümlüleri, vergi sorumluları kişisel başvuruda bulunabilirler mi?
  • Gerçek kişiler dışında tüzel kişiler de başvuruda bulunabilirler mi?
  • Kişisel başvuruda bulunabilmek için tüketilmesi gereken iç hukuk yolları nelerdir?
  • Vergi ödevlisinin mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası hangi ölçütler çerçevesinde değerlendirilmektedir?
  • Hangi hallerde vergi ödevlisinin mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır?
  • Vergi ödevlisinin mülkiyet hakkından yararlanması bakımından "ayrımcılık yapıldığı" iddiası hangi ölçütler çerçevesinde değerlendirilmektedir?
  • Hangi hallerde vergi ödevlisinin mülkiyet hakkından yararlanması bakımından "ayrımcılık yapıldığı" sonucuna ulaşılmıştır?