Çocuk Hukuku kitabımız, çeşitli fakültelerde son dönemlerde seçimlik veya zorunlu olarak okutulmakta olan Çocuk Hukuku dersine kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Kitabımızda, çocuğun içinde bulunduğu başkalarına muhtaç olma ve bunun getirdiği hukuki duruma yer verilmiştir. Çocukların korunması amacıyla uluslar arası alanda yer alan milletlerarası anlaşmalar eserde yer almaktadır. Bu anlaşmalar doğrultusunda ülkemizde de kanun koyucu genel kanun olan Türk Medeni Kanununda gerekli düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler ışığı altında çocuğun doğumundan ölümüne kadar olan süreçte Türk Medeni Hukuku çerçevesinde karşılaşacağı durumlar ve hukuki statüsü eserde yer verilmiştir. Nihayet eserimizde son dönemlerde toplumda da çok fazla yeralan "yapay döllenme, taşıyıcı annelik" gibi müesseseler ve bunların soy bağına olan etkileri de inceleme konumuz arasında sayılmıştır.(ARKA KAPAKTAN) İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ÇOCUK HUKUKU VE ÇOCUK HAKLARININ ÖNEMİ, KONUSU, KAYNAKLARI VE HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ I. ÇOCUK HUKUKU VE ÇOCUK HAKLARININ ÖNEMİ II. ÇOCUK HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ III. TÜRK HUKUKUNDA ÇOCUK HAKLARI IV. ULUSLARARASI HUKUKTAKİ GELİŞMELER V. ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN GENEL İLKELERİ VI. SÖZLEŞMENİN ÇOCUKLARA TANIDIĞI HAKLAR İkinci Bölüm TÜRK MEDENİ KANUNUNDA ÇOCUKLARIN HUKUKİ DURUMU VE HAKLARI ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİ, NİŞANLANMASI VE EVLENMESİ §1. HUKUKTA ÇOCUK I. GENEL OLARAK ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİ II. EHLİYET ÇEŞİTLERİ III. TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE ÇOCUK §2. ÇOCUĞUN NİŞANLANMASI I. NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI II. NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ III. NİŞANLANMANIN SONA ERMESİ ve SONUÇLARI §3. ÇOCUĞUN EVLENMESİ I. GENEL OLARAK II. EVLENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR III. EVLENMENİN KURULMASINA İLİŞKİN ŞEKLİ NİTELİKTEKİ ŞARTLAR IV. EVLENME ENGELLERİ V. EVLENMENİN YOKLUĞU VI. EVLİLİĞİN BUTLANI VII. BUTLAN DAVALARI §4. BOŞANMA I. ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ II. GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ III. BOŞANMA DAVASI §5. EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ I. EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ Üçüncü Bölüm NAFAKA, SOYBAĞI, EVLAT EDİNME, VELAYET VE ÇOCUK MALLARI §6. ÇOCUĞA TAKDİR EDİLECEK NAFAKA I. TEDBİR NAFAKASI II. İŞTİRAK NAFAKASI III. YARDIM NAFAKASI §7. SOYBAĞI I. GENEL OLARAK II. KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞI III. DAVANIN SONUCU IV. SOYBAĞININ VELAYETE BAĞLI OLMAYAN (GENEL) HÜKÜMLERİ §8. YAPAY DÖLLENME VE SOYBAĞI I. GENEL OLARAK II. YAPAY DÖLLENMENİN TÜRLERİ III. IN-VITRO FERTİLİZASYON ( TÜP BEBEK) IV. TÜRK HUKUKUNDA YAPAY DÖLLENME V. YAPAY DÖLLENMEDE SOYBAĞI SORUNU §9. VELAYET I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ II. VELAYETE TABİ OLANLAR III. VELAYET HAKKINA SAHİP OLANLAR IV. VELAYET HAKKININ ÖZELLİKLERİ V. VELAYETİN KAPSAMI §10. EVLAT EDİNME I. GENEL OLARAK II. EVLAT EDİNMENİN KOŞULLARI III. EVLAT EDİNMEDE ARACILIK IV. EVLAT EDİNMENİN ŞEKLİ VE USULÜ V. EVLAT EDİNMENİN SONUÇLARI VI. EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI §11. ÇOCUK MALLARI I. GİRİŞ II. ÇOCUK MALLARI III. ÇOCUK MALLARININ YÖNETİMİ IV. ÇOCUK MALLARININ KULLANILMASI V. ÇOCUK MALLARININ HARCANMASI VI. ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI SONUÇ YARARLANILAN KAYNAKLAR