Federal devlet sistemi ülkemizde son yıllarda çok tartışılan, tepki veya beğeniyle karşılanan; fakat yeterince bilinmeyen bir konu. Bu kitap, Türkçede, federal sistemin dünyadaki örnekleri çerçevesinde kapsamlı olarak incelendiği ilk çalışmadır.
  • Üniter devlet, bölgeli devlet, federasyon, konfederasyon, özerklik, yerinden yönetim, merkeziyetçilik kavramları neyi ifade eder?
  • Federal sistem hangi ülkeler için uygundur ve bugüne kadar hangi ülkelerde denenmiştir?
  • Federal ve üniter sistemlerin farklı yönleri nelerdir?
  • Belçika üniter devletten federasyona nasıl dönüştü?
  • ABD federal sistemin en iyi örneği midir?
  • Latin Amerika ülkelerinde federal sistem neden başarılı olamadı?
  • Bölgeli devlet, üniter yapıdan federal yapıya geçişte bir ara durak mıdır?
  • Ayrılıkçı hakeretler karşısında üniter ve federal devletin tutumu farklı mıdır?
  • Tarihsel, siyasal ve hukuksal boyutlarıyla, merkeziyetçi bir üniter sisteme sahip olan Türkiye'nin federal bir geleceği olabilir mi?

Elinizdeki kitapta, Prof. Dr. Oktay Uygun buna benzer merak edilen pek çok sorunun cevabını kolay anlaşılır bir dille açıklıyor.