ON İKİ LEVHA YAYINCILIK A.Ş

Kitap, teknolojik gelişmelerle birlikte farklı formlara bürünse de, hukukçuların, kaynak olarak “basılı yayın” kullanma konusundaki tercihleri, belki de mesleğin özelliğinden kaynaklanan usta-çırak ilişkisinin kuşaklar boyu aktardığı “refleks ve içgüdü” ile devam edegelmektedir.

On İki Levha Yayıncılık, “hukuk alanında hak edilen kalitede yayın yapılması” idealimizin hayata geçirilmesi amacıyla ortaya çıktı. İlk etapta “Hukuk Market” çatısı altında, hukuk yayınlarının internet üzerinden satışı ile başlayan süreç, zaman içinde kazandığımız tecrübe ve bilgi birikimi ile yayıncılık alanındaki faaliyetlerimizle devam etti.

Böylelikle, ismini Romalıların ilk kodlaştırma girişimi olan XII Levha Kanunları'ndan (M.Ö. V. Yüzyıl) alan On İki Levha Yayıncılık, birbirinden değerli eserlerle yayın hayatına başladı.

Basılı yayıncılığın ardından, çağın gerektirdiği şekilde “güvenilir ve kapsamlı bilgiye hızlı erişim” düşüncesiyle tüm hukuk kaynaklarını kapsayan LEXPERA Hukuk Bilgi Sistemi’ ni geliştirerek teknolojik üstünlüklerle dolu dijital hukuk veri tabanını hukukçunun erişimine açtık. Hukuk araştırmacıları ve uygulayıcıları için güvenilir eser ve kaynaklar meydana getirme çabamız, böylece dijital mecrayı da kapsamış oldu.

Eser meydana getirmenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bilen ve uzun süreli çalışmalar neticesinde ortaya çıkan fikir ürünlerine hak ettikleri değeri verebilmek için gerekli olan azami özeni göstermeyi ilke edinen On İki Levha Yayıncılık'ın yayın hayatına attığı ilk adımdan itibaren beğeni toplayacağına olan inancımızın batıl olmadığını, gerek yazarlardan gerekse okurlardan gelen olumlu ve sıcak tepkiler vesilesiyle görmek, çizgimizden sapmadan ilerlemek konusunda en büyük ve en önemli şevk kaynağımızdır.

Yayın önerileriniz de dâhil olmak üzere, her türlü görüş ve eleştirinizi bizlerle paylaşmanız, bu yolculuk sırasındaki en büyük desteğimiz olmaya devam edecektir.