[767]Türk İdare Hukuku Kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kürşat Ersöz
2017 Eylül, XX + 332 s.

[765]Enerji Alanında Mali Düzenlemelerin Rolü
Cansu Dağ
2017 Eylül, XXIV + 198 s.

[764]Medeni Hukuka Giriş
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi
2017 Eylül, XII + 200 s.

[763]İş Adamı Kararı İlkesi (Business Judgment Rule) ve Türk Hukukunda Uygulanabilirliği
Dr. Semih Sırrı Özdemir
2017 Ağustos, XVI + 214 s.

[762]Türk Yabancılar Hukukunda Yabancıların Çalışma İzni
Av. Mücahit Yılmaz
2017 Ağustos, XIV + 136 s.

[761]Türk Ticaret Kanunu Madde 208 Uyarınca Anonim Şirketlerde Satın Alma Hakkı
Leyla Orak Çelikboya
2017 Ağustos, XVI + 228 s.

[760]Anonim Şirket Paylarının Devrinde Önalım ve Öncelik Hakları
Sercan Uçar
2017 Ağustos, XXI + 405 s.

[759]Şirketlerde Birleşme, Bölünme veya Tür Değiştirmenin İş Sözleşmelerine Etkisi
Şeyma Akkaşoğlu
2017 Ağustos, XVI + 266 s.

[758]Otomotiv Sektöründeki Dağıtım Sözleşmelerinden Kaynaklanan Hukuki İlişkilerin Rekabet Hukuku Düzenlemeleri Açısından İncelenmesi
Dr. Özge Ay
2017 Ağustos, XXIII + 689 s.

[757]Taşınır Mülkiyeti
Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne
2017 Ağustos, XVI + 316 s.

[756]Sosyal Güvenlik Hakkı Açısından Yaşlı Bakımı
Doç. Dr. Şebnem Gökçeoğlu Balcı
2017 Temmuz, XVI + 200 s.

[755]Türk Hukukunda İhalelere Katılma Yasağı
Av. Dr. Kerem Canbazoğlu
2017 Ağustos, XXII + 382 s.

[754]Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı
Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan
2017 Temmuz, XXII + 572 s.

[753]Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması
Furkan Güven Taştan
2017 Temmuz, XXV + 231 s.

[752]Paket Tur Sözleşmesi
Feyza Eren Sayın
2017 Temmuz, XXIII + 303 s.

[751]Türk İş Hukukunda Asgari Süreli İş Sözleşmesi
Ebru Erener
2017 Temmuz, XVIII + 218 s.

[750]Koruma Alanlarındaki İmar Uygulamaları
Hasan Gök
2017 Temmuz, XVII + 305 s.

[749]Deniz Ticareti Hukuku I
Prof. Dr. Kerim Atamer
2017 Temmuz, CVII + 889 s.

[748]İşverenin İş Kazasından ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği
Fatma Emirhan
2017 Temmuz, XIV + 106 s.

[747]Tacirler Arası Ticari Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  
Av. Nazlı Doğan
2017 Temmuz, XII + 148 s.

[746]Hakim Şirketin Azınlığın Paylarını Satın Alma Hakkı
Yrd. Doç. Dr. Muharrem Tütüncü
2017 Temmuz, XXII + 322 s.

[745]İnsan Haklarının Korunmasında Geçici Tedbir
Doç. Dr. Ece Göztepe
2017 Temmuz, XVII + 321 s.

[744]15. Türkiye - İsviçre Hukuk Günleri :Tüketicinin Korunması ve Telekomünikasyon
Prof. Dr. Adem Sözüer
2017 Temmuz, XXII + 182 s.

[743]FIFA ve CAS Kuralları Çerçevesinde Uluslararası Nitelikli Futbolcu Sözleşmesinin Feshi
Dr. Alper Çağrı Yılmaz
2017 Temmuz, XX + 458 s.

[742]Anayasa Mahkemesi Karar Gerekçelerinin Bağlayıcılığı Sorunu
Semih Batur Kaya
2017 Temmuz, XIII + 315 s.

[741]Asgari İşçilik Uygulamaları Usul ve Esasları
Dr. Mehmet Bulut
2017 Haziran, XIII + 359 s.

[740]Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler ( 2007-2016)
Prof. Dr. H.Ercüment Erdem
2017 Haziran, XVI + 426 s.

[739]Aile Hukukuna İlişkin Yabancı Kararların Tanınması
Yrd. Doç. Dr. Ebru Şensöz Malkoç
2017 Temmuz, XXXV +929 s.

[738]Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi
Dr. Fatih Aydemir
2017 Haziran, XXI + 463 s.

[737]Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukukunda Kalıcı Bir Çözüm Olarak Yerel Entegrasyon
Araş. Gör. Cansu Kaya
2017 Haziran, XV + 197 s.

[736]Uluslararası Ticarette Elektronik Belgeler ve E-İmza
Nedret Seçkin
2017 Haziran, XVII + 103 s.

[735]Türk Ceza Kanununda Kasten Öldürme Suçları
Av. Ahmet Cemal Ruhi
2017 Haziran, XI + 1291 s.

[734]Sigorta Hukukunun Bazı Güncel Sorunları
Prof. Dr. Samim Ünan
2017 Haziran, XII + 142 s.

[733]Dar Anlamda Vesayeti Gerektiren Hâller ve Vesayet Altına Almanın İşlem Ehliyeti Bakımından Sonuçları
Aslı Açıkgöz
2017 Haziran, XVI + 344 s.

[731]Türk Hukukunda Bireysel Emeklilik Sistemi ve Vergilendirilmesi
Serkan Acuner
2017 Mayıs, XXX + 426 s.

[730]Türk Borçlar Kanunu'nda Müteselsil Borçluluk
Dr. Ayşenur Şahin Caner
2017 Haziran, XXII + 312 s.

[729]Sorularla Sigorta Tahkim
Av. Dr. Mehmet Çağrı Bağatur
Av. Hande Öge

2017 Mayıs, XXIV + 256 s.

[728]Türk, İngiliz ve K.K.T.C Medeni Usul Hukuklarında Deliller ve Delillerin Toplanmasına İlişkin Temel Kavramlar ile Güncel Sorunlar
Ticen Özraşit
2017 Mayıs, XVI + 150 s.

[727]Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü
Dr. Taner Emre Yardımcı
2017 Mayıs, XX + 372 s.

[726]İdari İşlemin Konu Unsuru
Dr. Muhammed Göçgün
2017 Mayıs, XXII + 344 s.

[725]Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri
Faysal Güden
2017 Mayıs, XIV + 128 s.

[724]İngiliz, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Mirasa Uygulanacak Hukuk
Ayşe Kübra Altıparmak
2017 Mayıs, XIV + 168 s.

[723]Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 11 ve Uygulamalarında Sendikal Haklar
Fatih Akın
2017 Mayıs, XIV + 208 s.

[722]Makina Kırılması Sigortasında Riziko
Dursun Saat
2017 Mayıs, XIV + 158 s.

[721]Türk Ceza Kanunu'nda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları
Av. Ahmet Cemal Ruhi
2017 Mayıs, XI + 1089 s.

[720]Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu
Atilla Tanrıvermiş
2017 Mayıs, XVI + 172 s.

[719]Kırım'dan Gelen Bir Aydının Seçilmiş Yazıları
Prof. Dr. Yavuz Abadan
2017 Mayıs, XIV + 390 s.

[718]Bağlı Tacir Yardımcılarının Rekabet Yasağı
Ahmet Emre Kaplan
2017 Mayıs, XIV + 170 s.

[717]Çocuk Hakları Çalışmaları I
Prof. Dr. Evgen Gülçin Elçin
Doç. Dr. Arzu Genç Arıdemir

2017 Mayıs, VIII + 154 s.

[716]Tanınmamış Devletlerin Yasa, Hukuki İşlem ve Kararlarının Tanınması
Prof.Dr. Işıl Özkan
2017 Mayıs, XXVIII + 292 s.

[715]Kefalette ve Avalde Eşin Rızası
Prof. Dr. Muzaffer Şeker
2017 Nisan, XVI + 164 s.

[714]İmar Hukukunda Yapı Kavramı ve Temel Yapı Belgeleri
Ömer Köroğlu
2017 Mayıs, XII + 336 s.

[713]Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı
Prof. Dr. Billur Yaltı
2017 Nisan, X + 438 s.

[712]Newsletter 2016
Prof. Dr. H.Ercüment Erdem
2017 Nisan, XVI + 504 s.

[711]Hukuk Postası 2016
Prof. Dr. H.Ercüment Erdem
2017 Nisan, XVI + 496 s.

[710]Hukukun Gücü: Bourdıeu Sosyolojisinde Hukuk Alanının Oluşumu ve İşleyişi
Sercan Gürler
2017 Nisan, XIV + 170 s.

[709]Hukuk Mahkemeleri Yazı ve Yazışma Örnekleri
Av. Ahmet Cemal Ruhi
2017 Mayıs, XLII + 1310 s.

[708]Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları Cilt 1 Eşya Hukuku (20 Ekim 2016)
Prof. Dr. Baki İlkay Engin
Prof. Dr. Tufan Öğüz

2017 Nisan, XII + 276 s.

[707]Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Araş. Gör. Mustafa Mert Alpbaz
Doç. Dr. Ece Göztepe

2017 Nisan, X + 402 s.

[706]6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk
Arş. Gör. Ömer Ali Girgin
2017 Nisan, XIV + 150 s.

[705]Bankacılık Kanunu Şerhi (2 Cilt)
Dr. Yaşar Alıcı
2017 Mayıs, CXXXIX + 2209 s.

[704]Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi
Av. Esra Hansu
2017 Nisan, XVIII + 212 s.

[703]Kabahatler Hukuku Yazıları - I
Doç. Dr. Zeynel T. Kangal
2017 Nisan, X + 328 s.

[702]Rekabet Hukukunun İhlalinden Kaynaklanan Haksız Fiil Sorumluluğu
Araş. Gör. Buğra Kesici
2017 Nisan, XXXVIII + 582 s.

[701]KKTC Hukuku'nda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu
Emir Ali Gürler
2017 Mart, XII + 98 s.

[700]Marcus Tullius Cicero : Caelius Savunması
Dr. Serap Gür Kalaycıoğulları
2017 Mart, VIII + 122 s.

[699]Haklı Beklentilerin Korunması İlkesi
Dr. Selçuk Gişi
2017 Mart, XVI + 336 s.

[698]Ürün Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Konusu ve Teminatın Kapsamı
İnan Deniz Dinç
2017 Mart, XVIII + 286 s.

[697]Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali
Doç. Dr. Güray Erdönmez
2017 Mart, XX + 361 s.

[696]Anonim Şirketlerin İnfisahı(Dağılması)
Dr. Murat Kaderoğlu
2017 Mart, XXIII + 385 s.

[695]Yoğunlaşmalarda Tam İşlevsellik: Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukuku Kapsamında
Av. Önder Suat Uluçlar
2017 Mart, XVII + 175 s.

[694]Robotlar, Yapay Zekâ ve Hukuk
Çağlar Ersoy
2017 Eylül, XV + 211 s.

[694]Robotlar, Yapay Zeka ve Hukuk
Çağlar Ersoy
2017 Mart, XVI + 210 s.

[693]Pay Sahipleri Sözleşmesi Kapsamında Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Kısıtlanması
Kerem Bilge
2017 Mart, XX + 134 s.

[692]Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Bibliyografyası
Prof. Dr. İlhan Helvacı
Araş. Gör. Efe Can Yıldırır

2017 Şubat, XX + 680 s.

[691]Çocuk Hukuku
(Ders Kitabı)
Doç.Dr. Hayrunnisa Özdemir
Av. Ahmet Cemal Ruhi

2017 Şubat, XXIV + 282 s.

[690]Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkı ve Korunması
Eray Aksın Atar
2017 Şubat, XVIII + 224 s.

[689]Avrupa Birliği Hukuku
Cenap Çakmak
2017 Şubat, VIII + 304 s.

[688]Pekcanıtez Usûl - Medenî Usûl Hukuku (3 Cilt)
Doç. Dr. Mine Akkan
Prof. Dr. Muhammet Özekes
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez
Doç. Dr. Hülya Taş Korkmaz

2017 Mart, CXXXIV + 2866 s.

[687]Özel Ceza Hukuku Cilt II Kişilere Karşı Suçlar
Yard. Doç. Dr. Sinan Altunç
Prof Dr. Köksal Bayraktar
Yard. Doç. Dr. Gülşah Bostancı Bozbayındır
Yard. Doç. Dr. Barış Erman
Yard. Doç. Dr. Fulya Eroğlu Erman
Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu
Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kurt
Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal
Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar
Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız

2017 Şubat, XXXIV + 586 s.

[686]Bireysel İdari İşlemlere Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcı
Doç. Dr. Taner Ayanoğlu
2017 Şubat, XIV + 183 s.

[685]İş Hukuku Temel Kanunları
Prof. Dr. Gülsevil Alpagut
Prof. Dr. Ömer Ekmekçi
Yrd. Doç. Dr. Ender Gülver

2017 Şubat, XIII + 461 s.

[684]Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizinde Karşılıklılık Esası
Özüm Demirkol
2017 Şubat, XIV + 157 s.

[683]Sorularla Konkordato
Doç. Dr. Serdar Kale
2017 Ocak, XIV + 115 s.

[682]Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Türkiye ve Latin Modelleri
Prof.Dr. Sibel İnceoğlu
2017 Ocak, XIV + 350 s.

[681]II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri (2 Cilt)
Prof. Dr. Fethi Gedikli
2016 Aralık, XXIX + 1523 s.

[680]İşçinin Kişiliğinin ve Kişisel Verilerinin Korunması
Erbil Beytar
2017 Ocak, XVIII + 285 s.

[679]Türk Hukukunda Vergi Mahremiyetinin Sınırları
Uzman Burcu Gülerci
2017 Ocak, XIV + 181 s.

[678]Suça İştirakte Bağlılık Kuralı
Beril Taşkın Kapusuzoğlu
2017 Ocak, XVI + 184 s.

[677]Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan
Doç.Dr. S. Anlam Altay
Doç.Dr. Tolga Ayoğlu
Yrd. Doç. Dr. Ali Dural
Prof. Dr. H.Ercüment Erdem
Dr. Fülurya Yusufoğlu
Dr. Sinan H. Yüksel

2017 Ocak, XLIV + 881 s.

[676]Adil Yargılanma Hakkı Kriterlerinin Türk İdari Yargılama Hukuku Açısından Muhtemel ve Gerçekleşen Etkileri
Nurcan Yılmaz Özel
2016 Aralık, XXV + 433 s.

[675]Anayasa Yargısının Demokratik Meşruiyeti
Yrd.Doç.Dr. Taylan Barın
2016 Aralık, XVIII + 341 s.

[674]Hukuk Mahkemelerinde İhtiyati Tedbir
Filiz Berberoğlu Yenipınar
2016 Aralık, XII + 242 s.

[673]Tıbbi Sorumluluk
Filiz Berberoğlu Yenipınar
2016 Aralık, XIV + 219 s.

[672]Sözleşmelerin Şekli ve Şekil Yönünden Hükümsüzlüğü
Yrd. Doç. Dr. Arif Barış Özbilen
2016 Aralık, XXVIII + 458 s.

[671]Anonim Ortaklıkta Ayni Sermaye
Dr. M. Halil Çonkar
2016 Aralık, XXIX + 661 s.

[670]Gemi Finansmanı Sözleşmeleri
Dr. Aslıhan Sevinç Kuyucu
2016 Aralık, XX + 295 s.

[669]Zararı Azaltma Külfeti
Yrd. Doç. Dr. Pınar Altınok Ormancı
2016 Aralık, XVIII + 280 s.

[668]Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Bundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Sportif Yargı Yoluyla Çözümü
Av. Onur Şahin
2016 Aralık, XVIII + 218 s.

[667]Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Hırsızlık Suçu ve Cezası
Doç. Dr. Cihan Osmanağaoğlu Karahasanoğlu
2016 Aralık, XV + 281 s.

[666]Spor Sponsorluğu Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
Kemal Atasoy
2016 Aralık, XVI + 188 s.

[665]Sermaye Piyasası Hukukunda Birleşme Amaçlı Ortaklık
Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson
2016 Aralık, XVI + 232 s.

[664]Sorumluluk Hukuku ( Seminerler) 2016
Doç. Dr. Başak Baysal
2016 Aralık, XX + 527 s.

[663]Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi
Yusuf Can Delipınar
2016 Aralık, XII + 137 s.

[662]İngiliz ve Amerikan Hukuklarında Vakıaların Getirilmesi ile Delillerin Toplanmasında Hakimin Rolü ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
Dr. Fulya Teomete Yalabık
2016 Aralık, XXVIII + 605 s.

[661]Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları
(Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamında Örnekli)
Senem Demirkan
2016 Aralık, XV + 105 s.

[660]XV. Dünya Usul Hukukçuları Kongresi
Yrd. Doç. Dr. Nur Bolayır
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez
Yrd. Doç. Dr. Cemil Simil

2016 Kasım, XX + 780 s.

[659]Hukuki Mütalaalar Cilt II ( 2010-2015)
Prof. Dr. İlhan Helvacı
2017 Ocak, XX + 853 s.

[658]Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku Cilt II Zarar Sigortaları
Prof. Dr. Samim Ünan
2016 Kasım, XVIII + 525 s.

[657]Türk Ceza Kanununda Çocuk Düşürtme ve Çocuk Düşürme Suçları
Dr. Salih Oktar
2016 Kasım, XXII + 273 s.

[656]Ceza Muhakemesi Hukukunda Aleyhe Değiştirme Yasağı
H. Derya Ormanoğlu
2016 Kasım, XIII + 134 s.

[655]Milletlerarası Özel Hukukta Franchise Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk
Burcu İrge Erdoğan
2016 Kasım, XVI + 215 s.

[654]Uluslararası Rekabet Hukuku
Dr. Ali Cenk Keskin
2016 Kasım, XXV + 599 s.

[653]Milletlerarası Özel Hukukta Taşınmazlara İlişkin Sözleşmeler
Kazım Çınar
2016 Kasım, XVI + 187 s.

[652]Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Taşıyanın Gemi Kazasından Sorumluluğu
Melda Taşkın
2016 Kasım, XVI + 264 s.

[651]Kolektif Hukuki Yarar Çerçevesinde Topluluk Davaları
Dr. Melis Taşpolat Tuğsavul
2016 Kasım, XXIV + 352 s.

[650]Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Hakkaniyete Uygun Tatmin
Recep Ersel Erge
2016 Aralık, XIV + 268 s.

[649]6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Borca Katılma
Seda Yıldız Portakal
2016 Kasım, XXII + 189 s.

[648]Anonim Şirketlerde Altın Paylar
Dr. Çiğdem Yatağan Özkan
2016 Ekim, XVI + 295 s.

[647]Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No. 6
İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar II
Prof. Dr. Tankut Centel
2016 Ekim, IX + 267 s.

[646]Normlar Hiyerarşisi: Türk, Alman ve İngiliz Hukuk Sistemlerinde Kural İşlemlerin ve Mahkeme Kararlarının Hiyerarşik Gücü
Yahya Berkol Gülgeç
2016 Ekim, XIX + 482 s.

[645]Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku
Prof. Dr. Samim Ünan
2016 Ekim, XVI + 569 s.

[644]Adli Yargıda İstinaf ve Temyiz
Av. Ahmet Cemal Ruhi
2016 Eylül, X + 228 s.

[643]Borçlar Hukukunda Kesin Hükümsüzlük Yaptırımının Amaca Uygun Sınırlama (Teleolojik Redüksiyon) Yöntemi ile Daraltılması
Yrd. Doç. Dr. Pakize Ezgi Akbulut
2016 Eylül, XIX + 433 s.

[642]Türk Vergi Hukukunda Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Vergilendirilmesi
Adil Selim Sayın
2016 Eylül, X + 112 s.

[641]Banka Genel Kredi Sözleşmesi
Davut Gürses
2016 Eylül, XXIII + 466 s.

[640]Yapay Döllenme Taşıyıcı Annelik ve Soybağına İlişkin Hukuki Sorunlar
Cemile Turgut
2016 Eylül, XV + 165 s.

[639]Güvenli Elektronik İmza
Burcu Erbayraktar
2016 Eylül, XXIV + 276 s.

[638]Ticari Sırların Korunması
Av. Muhammed Sulu
2017 Ocak, XIV + 215 s.

[638]Ticari Sırların Korunması
Av. Muhammed Sulu
2016 Eylül, XIV + 124 s.

[637]Sigorta Tüketici Hukuku
Prof. Dr. Samim Ünan
2016 Eylül, XIX + 259 s.

[635]Çocuk Hukuku ve Çocuk Hakları
Doç.Dr. Hayrunnisa Özdemir
Av. Ahmet Cemal Ruhi

2016 Eylül, XXVI + 1315 s.

[633]Yargıtay Rehberi
Av. Ahmet Cemal Ruhi
2017 Şubat, XII + 176 s.

[633]Yargıtay Rehberi
Av. Ahmet Cemal Ruhi
2016 Ağustos, XX + 156 s.

[632]İlaç Hukuku Bağlamında İdarenin Sorumluluğu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kürşat Ersöz
2016 Eylül, XVII + 331 s.

[631]Türk Anayasa Hukukunda Yasama İşlemleri Teorisi ve Parlamento Kararları
Sezgin Baş
2016 Ağustos, XIII + 253 s.

[630]Uluslararası Hava Yolu Taşımalarında Taşıyıcının Yüke İlişkin Sorumluluğu
Gökhan Turhan
2016 Ağustos, XIX + 230 s.

[629]Makaleler ( 2 Cilt)
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez
2016 Ağustos, LVI + 1827 s.

[628]New York Sözleşmesi Bağlamında Usuli Tenfiz Engelleri
Mehmet Akif Gül
2016 Ağustos, XVIII + 184 s.

[627]İdarenin Yargısal Denetiminde Kanunilik Blokunun Genişlemesi
Dr. Halil Altındağ
2016 Ağustos, XII + 215 s.

[626]Anayasal Bir Kurum Olarak Milli Güvenlik Kurulu
Gülden Çınarlı
2016 Temmuz, XIV+180 s.

[625]AİHS'e Ek 1 No'lu Protokole Göre Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Edinmesi
Dr. Ayşe Yasemin Erdoğmuş
2016 Temmuz, XXI + 519 s.

[624]1961 Kurucu Meclisi
Mehmet Utku Öztürk
2016 Temmuz, XX + 238 s.

[623]Türk-Alman Çifte Vergilendirme Anlaşmasında Yorum, Uygulama ve Gelecek Eğilimler
Doç.Dr. Leyla Ateş
Prof.Dr. Joachim Englisch

2016 Temmuz, XIII +389 s.

[622]Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mütalaalar - 3
Fikri Mülkiyet Hukuku
Prof. Dr. Şükrü Yıldız
2016 Haziran, XIV + 347 s.

[621]Türk Miras Hukukunda Tenkis
Dr. Ahmet Nar
2016 Haziran, XIX + 339 s.

[620]Aynî Haklardan Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Merve Acun Mekengeç
2016 Haziran, XXV + 492 s.

[619]Borçlar Hukukunda Kısmi İmkânsızlık
Dr. H. Kübra Ercoşkun Şenol
2016 Haziran, XXVI + 380 s.

[618]İdari İşlemin Şekil Unsuru
Yrd. Doç. Dr. Emre Can
2016 Haziran, XIX + 505 s.

[617]Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Vergi Yargılama Hukuklarında
Delillerin Değerlendirilmesi
Dr. Mehmet Tank
2016 Haziran, XXXII + 611 s.

[616]Haksız Rekabet Hukuku
Doç. Dr. N. Füsun Nomer Ertan
2016 Haziran, XLVIII + 583 s.

[615]Kent Estetiğini Koruma Amaçlı İdari Kolluk Faaliyeti
S.S. Onar İdare Hukuku ve İlimleri Arşivi Yayın No: 2016/2
Fethiye Nur Akkaya
2016 Haziran, XIV + 145 s.

[614]Sigorta Sözleşmesi Şartlarının Yargısal Denetimi
Prof. Dr. Tekin Memiş
2016 Haziran, XVI + 246 s.

[613]Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması
Dr. Tamer Bozkurt
2016 Haziran, XXXVI + 420 s.

[612]Türk Hukukunda Gümrük Kabahatleri
Tayfun Ercan
2016 Mayıs, XXIX + 370 s.

[611]Medeni Yargılama Hukukunda Delil Başlangıcı
Salih Keser
2016 Mayıs, XVI + 256 s.

[610]Para Piyasası Kurumlarına Yönelik Ekonomik Kolluk Faaliyeti
Dr. Mutlu Kağıtçıoğlu
2016 Mayıs, XVIII + 537 s.

[609]Roma Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları
Yard. Doç. Dr. Duygu Özer Sarıtaş
2016 Mayıs, XVIII + 113 s.

[608]Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı
Yabancı Devletlerdeki Yargılamalar Açısından
Yrd. Doç. Dr Bilge Erson Asar
2016 Mayıs, XXII + 364 s.

[607]Tanıma ve Tenfiz Davalarında Kararı Veren Mahkemenin Yetkisinin Denetimi
Begüm Süzen
Baskıda, XVI + 222 s.

[606]Anayasa Yargısında İptal Kararlarının Etkileri
Özen Ülgen
2016 Nisan, XVII + 286 s.

[605]Liberal Dağıtıcı Adalet Tartışmaları: Bentham,Mill,Rawls,Dworkin ve Nozick
Ülker Yükselbaba
2016 Nisan, XII + 256 s.

[603]Medeni Hukuk, Sözleşme Hukuku ve Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından
Manevi Haklar
Yard. Doç. Dr. Yalçın Tosun
2016 Mayıs, XX + 363 s.

[601]Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması
Yard. Doç. Dr. Seda Öktem Çevik
2016 Mayıs, XXIII + 348 s.

[600]Anglo-Sakson Örnekler Işığında Siyasal Parti ve Seçim Yasaları
Aslan Delice
2016 Aralık, XVIII + 209 s.

[599]Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama
Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar
2016 Mayıs, XXIV + 458 s.

[598]Anayasal Dinsel Çoğulculuk
Yard. Doç. Dr. Olgun Akbulut
2016 Nisan, XI + 430 s.

[596]Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü
Dr. Süheylâ Balkar Bozkurt
2016 Nisan, XXVII + 481 s.

[595]İnşaat Sözleşmesinde Bedel
Dr. Doruk Gönen
2016 Nisan, XXI + 326 s.

[594]Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar
Esra Uysal
2016 Nisan, XVIII + 240 s.

[591]Türkiye de Ulus-Devlet ve Gayrimüslim Azınlık
Alper Işık
2016 Nisan, XVIII + 172 s.

[590]Uluslararası Hukuk Bİreysel Başvuru Prosedürü İçinde Mağdur Statüsü
Dr. Esra Katıman
2016 Nisan, XXIII + 379 s.

[589]Tüketicinin Korunması Açısında
Hukuka Aykırı Reklamlar
Ar. Gör. Numan Tekelioğlu
2016 Nisan, XX + 181 s.

[588]Kara Yolunda Konteyner ile Yapılan Yük Taşımasında Kayıp veya Hasardan Doğan Sorumluluk
(Türk Hukukunda ve Uluslararası Sözleşmelerde)
Yrd. Doç. Dr. Aksoy Yavaş
2016 Nisan, XXXII + 234 s.

[587]Serbest Hukuk Akımı
Sosyal Bir Olgu Olarak Hukuk
Dr. Dr. Altan Heper
2016 Mart, XIV + 339 s.

[586]Velayet Hukuku
Sevgi Usta
2016 Mart, XXIII + 589 s.

[585]Yabancı Unsurlu Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
Selahattin Kaya
2016 Mart, IV + 241 s.

[584]KKTC Sağlık Hukuku
Doç. Dr. Şölen Külahçı
2016 Mart, XIV + 195 s.

[583]Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Açısından
Vakıfların Vergilendirilmesi
Doç. Dr. Erkan Aydın
2016 Mart, XVI + 138 s.

[582]Vergi Anlaşmalarının Kötüye Kullanılması
Ayhan Selçuk Özgenç
2016 Mart, XIX + 325 s.

[581]Türk Şirketler Hukuku - Turkısh Company Law
Yard. Doç. Dr. Fatih Aydoğan
Av. Gizem Melike Emirler

2016 Mart, XIV + 501 s.

[580]Borçlar Hukuku
Genel Hükümler
Prof. Dr. Pierre Tercier
Prof. Dr. Pascal Pichonnaz
Doç. Dr. H. Murat Develioğlu

2016 Mart, XXVIII + 636 s.

[579]Kamulaştırma Hukukunda Malikin Geri Alma Hakkı
S.S. Onar İdare Hukuku ve İlimleri Arşivi Yayın No: 2016/1
Eren Solmaz
2016 Mart, XVIII + 190 s.

[578]Trade Mark Rights and Parallel Importation in the European Union
Dr. Özgür Arıkan
2016 Mart, XIX + 262 s.

[577]Karayolu Taşımacılık Sektöründe Karşılaşılan İş Hukuku Sorunları
İbrahim Halil Şua
2016 Mart, XVI + 151 s.

[576]Hukuka Aykırılık ve Ahlaka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tanzimi
Dr. Pınar Çağlayan Aksoy
2016 Mart, XXVII + 616 s.

[575]Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları
İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları-I
Prof. Dr. Yeşim M. Atamer
Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel
Elliott Geisinger

2016 Şubat, XXVIII+236 s.

[574]Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması
Prof. Dr. Yeşim M. Atamer
2016 Şubat, XXVI + 306 s.

[573]Borçlar Hukuku
Genel Hükümler Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Hasan Karakılıç
2017 Ocak, XXIV + 255 s.

[573]Borçlar Hukuku
Genel Hükümler Ders Notları
Yrd. Doç. Dr. Hasan Karakılıç
2016 Şubat, XXI + 247 s.

[572]Özel Ceza Hukuku Cilt 1 - Uluslararası Suçlar
Prof Dr. Köksal Bayraktar
Doç Dr. Vesile Sonay Evik
Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kurt

2016 Şubat, XVX + 239 s.

[571]Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Tecavüz (Saldırı) Suçu
Muhammet Celal Kul
2016 Şubat, XIII + 230 s.

[570]İdare Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı
Anayasa'nın 128. Maddesi Çerçevesinde Bir İnceleme
Mehmet Rauf Karslı
2016 Ocak, XI + 117 s.

[569]Türk Hukukunda Anlaşmalı Boşanma
Esra Pınar Yılmaz Bilgin
2016 Ocak, XVI + 114 s.

[568]Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları
(Açıklamalı - Şematik - Çözümlü)
Yrd. Doç. Dr. Gülşah Vardar Hamamcıoğlu
Ar. Gör. Gülşah Sinem Aydın

2017 Şubat, XVIII + 245 s.

[568]Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları
(Açıklamalı - Şematik - Çözümlü)
Yrd. Doç. Dr. Gülşah Vardar Hamamcıoğlu
Ar. Gör. Gülşah Sinem Aydın

2016 Ocak, XVI + 245 s.

[567]6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Yrd. Doç. Dr. Gülşah Vardar Hamamcıoğlu
Prof. Dr. Etem Sabâ Özmen

2016 Ocak, XVIII + 116 s.

[566]Vergi Hukuku Konferansı
Komisyon (İÜHF)
2016 Ocak, V + 226 s.

[565]Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedeli ve Bedel Borcuna Aykırılığın Sonuçları
Barış Demirsatan
2017 Ağustos, XX + 192 s.

[565]Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedeli ve Bedel Borcuna Aykırılığın Sonuçları
Barış Demirsatan
2016 Ocak, XVIII+187 s.

[564]6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde
Tehlike Sorumluluğu
Yrd. Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin
2016 Ocak, XXV + 356 s.

[563]İnsancıl Müdahale ve Koruma Sorumluluğu
Dr. Sercan Reçber
2016 Ocak, XVI + 483 s.

[562]Tapu Kütüğüne Güven İlkesi
Yard. Doç. Dr. Sendi Yakuppur
2016 Ocak, XVI + 240 s.

[561]Yenileme
Yard. Doç. Dr. Işık Önay
2016 Ocak, XVI + 317 s.

[560]İmar Hukukunda Planlama Süreci ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri
Ömer Köroğlu
2016 Haziran, XVI + 698 s.

[560]İmar Hukukunda Planlama Süreci ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri
Ömer Köroğlu
2016 Mart, XVI + 696 s.

[560]İmar Hukukunda Planlama Süreci ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri
Ömer Köroğlu
2016 Ocak, XXIII + 672 s.

[559]Kişilik Hakkına Saldırıda Üstün Nitelikte Özel ve Kamusal Yarar
Seda Kara Kılıçarslan
2015 Aralık, XV + 148 s.

[558]Roma Hukuku Pratik Çalışmaları (Temel Kavramlar)
Yard. Doç. Dr. Nurcan İpek
2016 Aralık, XIV + 180 s.

[558]Roma Hukuku Pratik Çalışmaları
Temel Kavramlar
Yard. Doç. Dr. Nurcan İpek
2015 Aralık, XII + 182 s.

[557]Aihm İçtihatları Bağlamında Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 7
Sedat Erdem Aydın
2015 Aralık, XIV + 185 s.

[556]Adli Kolluk ve Bilişim
Dr. Ali Rıza Çam
2015 Aralık, XVIII + 285 s.

[555]Sigorta Muhasebesi
Dr. Metin Sarıaslan
2015 Aralık, XVI + 838 s.

[554]Türk Ceza Hukukunda Rüşvet Suçu
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 6
Murat Çakır
2015 Kasım, XVI + 106 s.

[553]Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme
Menfaat Devri Yaptırımı
Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel
2015 Kasım, XXVII + 432 s.

[552]Kayıtlı Sermaye Sistemi
Dr. Esra Cenkci
2015 Kasım, XXVIII + 483 s.

[551]Notlu-İçtihatlı
Özel Hukuk Temel Yasaları
İsmail Ercan
2015 Kasım, VII + 1191 s.

[550]Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi
Yard. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı
2017 Ocak, XXIX + 669 s.

[550]Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden
Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi
Yard. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı
2015 Ekim, XXIX + 669 s.

[549]Karşılaştırmalı Hukuk ve Yeknesak Hukukta Sözleşmenin Yorumu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cemil Yıldırım
2015 Ekim, XXII + 312 s.

[548]Manevi Zararı Tazmin Yolları
Hülya Atlan
2015 Ekim, XVIII + 348

[547]Türkiye'de Bağımsız İdari Otoriteler ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Seçil Şahin
2015 Ekim, XVIII + 191 s.

[546]Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yasağı
Yrd. Doç. Dr. Cem Şenol
2015 Kasım, XXVI + 429 s.

[545]6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre
Aşırı Yararlanma Kavramı
Seda İrem Çakırca
2015 Ekim, XIX + 267 s.

[544]Milletlerarası Özel Hukukta Temsile Uygulanacak Hukuk
Mukayeseli Maddi Hukuk ve Kanunlar İhtilafı Kurallarıyla Birlikte
Yrd. Doç. Dr. Burak Huysal
2015 Ekim, XXX + 267 s.

[543]Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Bireysel Başvuru Hakkı
Tolga Şirin
2015 Ekim, XXI + 306 s.

[541]Yargı Kararları Işığında Soru ve Cevaplarla
Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları
Prof. Dr. Şükran Şıpka
Av. Ayça Özdoğan

2015 Ekim, XX + 584 s.

[540]Zorunlu Din Dersinin Hukukiliği Sorunu
Dr. Serkan Kızılyel
2015 Ekim, XI +212 s.

[539]Sağlık Hizmetlerinin Özel Hukuk Kişileri Tarafından Yürütülmesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Melih Çakır
2015 Ekim, XXII + 554 s.

[538]Kentsel Dönüşüm Hukuku
Doç. Dr. Melikşah Yasin
Yard. Doç. Dr. Cenk Şahin

2015 Ekim, XV + 584 s.

[537]Demokrasi Yolunda Bir Adım Olarak Radikal Demokrasi Kuramları
Rabia Beyza Candan
2015 Ekim, XII + 214 s.

[536]Cezasızlık Olgusuna Karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi
Dr. Kutlay Telli
2015 Ekim, XIII + 282 s.

[535]Avrupa Birliği'nin Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'na Katılımı
Gökçe Topaloğlu
2015 Eylül, XIV + 170 s.

[534]Montreal Sözleşmesi Uyarınca Taşıyıcının Uluslararası Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğu
İlyas Gölcüklü
2015 Eylül, XXIV + 294 s.

[533]Kefalet Sözleşmesinin Şekli
Arş. Gör. Şefika Deren Gündüz
2015 Eylül, XIX + 229 s.

[532]Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
Öğr. Gör. Ferhat Yıldırım
2015 Eylül, XI + 123 s.

[531]Eser Sahibinin Mali Haklarına Tecavüz Halinde Hak Sahibine Sağlanan Hukuki Koruma
Yrd. Doç. Dr. Ali Demirbaş
2015 Eylül, XX + 354 s.

[530]Kamu Davasının Açılmasında Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 5
Melik Kartal
2015 Eylül, XXII + 232 s.

[529]Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı
Doç. Dr. Emrehan İnal
2015 Eylül, VIII + 166 s.

[528]Sermaye Piyasası Hukukunda Pay Alım Teklifi Zorunluluğu
İsmail Türkyılmaz
2015 Eylül, XVIII + 206 s.

[527]İnsan Hakları Hukuku'nda Danışma Görüşlerinin Yeri,İşlevi ve Etkililiği
Ali Saçar
2015 Eylül, XIV + 267 s.

[526]Hukukî Mütalâalar Cilt XIII
Mahkeme Kararları ile Birlikte
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2015 Eylül, XVIII + 358 s.

[525]Hukukî Mutalâalar Cilt XII
Mahkeme Kararları ile Birlikte
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2015 Eylül, XVIII + 318 s.

[524]Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi
Dr. Başar Soydan
2015 Eylül, XXVIII + 643 s.

[523]Anonim Ortaklıklarda Farklılaştırılmış Teselsül İlkesi Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarının Belirlenmesi
Emin Çamurcu
2015 Eylül, XIV + 220 s.

[522]Fikri Mülkiyet Hukuku
Prof.Dr. Savaş Bozbel
2015 Eylül, L + 843 s.

[521]İdari Yargılama Usulünde İspat
Doç. Dr. Melikşah Yasin
2015 Ağustos, XVI + 216 s.

[520]Deniz Ulaştırmasında Rekabet Hukuku Sorunları: Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması
Selda Ulukaya
2015 Temmuz, XV + 347 s.

[519]Isaıah Berlın: İki Özgürlük Arasında
Alişan Çapan
2015 Temmuz, XIII + 264 s.

[518]Turk Hukukunda ve Kıbrıs Turk Hukukunda
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
Ayhan Dolunay
2015 Temmuz, XXIII + 340 s.

[517]Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta
Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğü
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 4
Rahime Erbaş
2015 Temmuz, XI + 224 s.

[516]Kamu Hizmetlerinde Eşitlik İlkesi
Züleyha Keskin
2015 Temmuz, XIV + 243 s.

[515]İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 8-11. Maddeleri Bağlamında
Çalışanların Hakları
Yrd. Doç. Dr. Evra Çetin
2015 Temmuz, XII + 679 s.

[514]Borsaya Kote Anonim Ortaklıklarda Elektronik Genel Kurul
Melis Turgut
2015 Temmuz, XXXVI + 188 s.

[513]Yazılmamış Sayılma
Prof. Dr. Muzaffer Şeker
2015 Temmuz, XXXIV + 318 s.

[512]Milletlerarası Yatırım Hukukunda Dolaylı Kamulaştırma
Dr. Hümeyra Zeynep Nalçacıoğlu Erden
2015 Haziran, XXI + 554 s.

[511]AİHM İçtihatları Bağlamında Türk ve Anglo Sakson Hukukunda
Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 3
Tuba Kelep Pekmez
2015 Haziran, XXI + 233 s.

[510]Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması
Dr. Zhassulan Akhmetov
2015 Haziran, XIV + 146 s.

[509]Hukuki Mütalaalar - 2
Prof. Dr. Şükrü Yıldız
2015 Haziran, X+337 s.

[508]Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru
Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu
2015 Mayıs, XIII + 299 s.

[507]Finansal Kiralama Sözleşmesine İlişkin Uygulamadan Kaynaklanan Sorunların Değerlendirilmesi
Değişen Finansal Kiralama Mevzuatı Işığında
Av. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu
2015 Mayıs, XIV + 248 s.

[506]Yeni Tüketici Hukuku Konferansı
Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu
2015 Mayıs, VIII + 383 s.

[505]Çevre Hukuku
Doç. Dr. Ahmet M. Güneş
2015 Mayıs, XXII + 477 s.

[504]Mülteci Hukuku'nun Gelişimi ve Türkiye'de Mültecilerin Sosyal Hakları
Mürvet Ece Büyükçalık
2015 Mayıs, XIV + 286 s.

[503]Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu Hükümleri (CISG) Işığında Gönderme Satımı
Dr. A. Özge Yenice
2015 Mayıs, XXIII + 328 s.

[502]Şirketler Topluluğu Hukukunda Paysahipliği Haklarına Dayalı Hakimiyet
İbrahim Doğuhan Uygun
2015 Mayıs, XIII+117

[501]İdarenin Kusursuz Sorumluluğu
Yard. Dç. Dr. Ahmet Yayla
2015 Mayıs, XIII+182 s.

[500]Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi ve Bu Yetkiye Uygulanacak Hukuk
Fatih Işık
2015 Mayıs, XIV + 146 s.

[499]Hak Kavramının Hukuk Felsefesi Açısından Analizi
Yard. Dç.Dr. Nazime Beysan
2015 Mayıs, XVII + 321 s.

[498]THEMIS - İdare Hukuku
Prof. Dr. Zehra Odyakmaz
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2015 Mayıs, XXII + 467 s.

[497]Özel Askeri Şirketler
Uluslararası Hukuk Açısından Bir İnceleme
Nergiz Emir
2015 Nisan, XVI + 169 S.

[496]Uluslararası Hukukta Amirin Emri
Yrd.Doç.Dr. Gökhan Güneysu
2015 Nisan, XIV + 183 s.

[495]Türk Ceza Hukuku'nda Hileli ve Taksirli İflas Suçları
Yrd. Doç. Dr. Ali Hakan Evik
2015 Aralık, XXXVIII + 362 s.

[494]6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda
Denizde Kurtarma Hizmetleri
Nazlı Selek
2015 Nisan, XII + 133 s.

[493]Parti İçi Demokrasi
Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez Küçük
2015 Nisan, XXIII + 596 s.

[492]Avukatlık Hukukunda Reklam Yasağı
Arş. Gör. Ali Çetin Aslan
2015 Nisan, XXIII + 408 s.

[491]Türk Hukukunda Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğu Sınırlama Fonu
Yrd. Doç. Dr. Nil Kula Değirmenci
2015 Nisan, LXIII+454 s.

[490]Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı
Dr. Sami Aksoy
2015 Nisan, XXIV+300 s.

[489]Kat İrtifakı
Yrd. Doç. Dr. Gülşah Vardar Hamamcıoğlu
Prof. Dr. Etem Sabâ Özmen

2015 Nisan, XXXVIII+451 s.

[488]Avrupa Birliği Kamu Alımlarında Sözleşme Sonrası İhtilafların Çözüm Yolları ve Türkiye Uygulaması
Muzaffer Akdoğan
2015 Nisan, XXII+616

[487]Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular
Prof. Dr. Nur Centel
2015 Nisan, VIII+327 s.

[486]Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi
Dr. Pınar Çağlayan Aksoy
Ingeborg Schwenzer

2015 Mart, 1688 s.

[485]Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı
Yard. Doç. Dr. Hediye Bahar Sayın
2017 Haziran, XXI + 379 s.

[485]Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı
Yard. Doç. Dr. Hediye Bahar Sayın
2015 Mart, XXII + 383 s.

[484]İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi ve İşveren Rehberi
Teoman Akpınar
2015 Mart, XVII + 298 s.

[483]La Réforme Du Droit Des Contrats
Doç. Dr. Başak Baysal
Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir
Yrd. Doç. Dr. A. Barış Özbilen

2015 Mart, VIII+291 s.

[482]6102 Sayılı Türk Ticaret Kanuna Göre
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Üyelerin Bilgi Edinme Hakkı
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Kortunay
2015 Nisan, XVIII + 430 s.

[481]Türkiye-Azerbaycan Hukuk Günleri Tebliğleri
Prof. Dr. Fethi Gedikli
2015 Nisan, XII+139 s.

[481]Türkiye Azerbaycan Hukuk Günleri Tebliğleri
Prof. Dr. Fethi Gedikli
2015 Şubat, XII+139 s.

[480]Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Aşaması
Nazmiye Güveyi
2015 Şubat, XIV+174 s.

[479]Petrol Piyasası Hukuku
Mehmet Suat Kayıkçı
2015 Şubat, XV+303 s.

[478]KPSS Muhasebe
Şerafettin Özışık
2015 Şubat, XI+516 s.

[477]THEMIS - İnsan Hakları ve Demokratikleşme ve Türkiye'nin İdari Yapısı
Reşit Gürbüz
2015 Şubat, XIX+293 s.

[476]Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi
Yard. Doç. Dr. Özlem Acar
2015 Şubat, XXVIII+455 s.

[475]Ticari İşletme Hukuku
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen
Prof. Dr. Mehmet Helvacı
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
Prof. Dr. Arslan Kaya
Doç. Dr. N. Füsun Nomer Ertan

2015 Kasım, LXXIV + 899 s.

[475]Ticari İşletme Hukuku
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen
Prof. Dr. Mehmet Helvacı
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
Prof. Dr. Arslan Kaya
Doç. Dr. N. Füsun Nomer Ertan

2015 Ocak, LXVI+867 s.

[474]Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı
Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu
2015 Ocak, XXXV+445 s.

[473]Beka Kaygısı
Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü
Yunus Heper
2015 Ocak, XII+534 s.

[472]Görsel İşitsel Sektörde Toplu Hak Yönetimi
Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson
Yard. Doç. Dr. Yalçın Tosun
Öğr.Gör.Dr. Eda Çataklar

2014 Aralık, XVII+149 s.

[471]Mirasın Mahkeme Kararıyla Paylaşılması
Dr. Mehmet Özgür Avcı
2014 Aralık, XIX+276 s.

[470]Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri
Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme
Özge Yücel Dericiler
2014 Aralık, XIV+387 s.

[469]THEMIS - Ticaret Hukuku'nda Son Viraj
Dr. Tamer Bozkurt
2015 Kasım, XIV + 267 s.

[469]THEMIS - Ticaret Hukuku'nda Son Viraj
Dr. Tamer Bozkurt
2014 Aralık, X+153 s

[468]THEMIS - KPSS İktisat Çalışma Kitabı
KPSS ve Kurum Sınavları İçin
Tufan Samet Özdurak
2014 Kasım, VII+1323 s.

[467]Uluslararası Vergilendirme
Dr. Hüseyin Işık
2014 Kasım, XXVIII+658 s.

[466]Kentsel Dönüşüm Hukuku
Doç. Dr. Gül Üstün
2014 Kasım, XX+349 s.

[465]Turkish and EU Private International Law
Burcu Yüksel
2014 Kasım, VIII + 266 s.

[464]Eşya Hukuku: Zilyetlik Tapu Sicili Rehin Hakları
Prof. Dr. Haluk Nami Nomer
Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne

2017 Şubat, XXX + 308 s.

[464]Eşya Hukuku: Zilyetlik - Tapu Sicili - Rehin Hakları
Prof. Dr. Haluk Nami Nomer
Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne

2016 Eylül, XXX + 304 s.

[464]Eşya hukuku
Rehin Hukuku
Prof. Dr. Haluk Nami Nomer
Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne

2016 Nisan, XX + 144 s.

[464]Eşya Hukuku : Zilyetlik ve Tapu Sicili
Prof. Dr. Haluk Nami Nomer
Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne

2015 Ekim, XX + 162 s.

[464]Eşya hukuku:Zilyetlik ve Tapu Sicili
Prof. Dr. Haluk Nami Nomer
Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne

2014 Kasım, XV+166 s.

[463]Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri
Altan Rençber
2014 Kasım, XXII+300 s.

[462]Uluslararası Tahkim
Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman Başaran
2014 Ekim, XII+188 s.

[461]Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca
Alıcının Sözleşmeden Dönmesi
Işıl Yelkenci
2014 Kasım, XVIII+278 s.

[460]Türkiye'nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011 - 2013 TBMM Anaysa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi
AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin Anayasa önerileri ile 1982 Anayasası ve Anayasa Uzlaşma Komisyon Taslağının Karşılaştırılması
Yrd.Doç.Dr. Taylan Barın
2014 Kasım, XXII+592 s.

[459]Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık
Şerafettin Özışık
2014 Ekim, XV+631 s.

[458]Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Mal Rejimleri
Uygulanacak Hukuk / Milletlerarası Yetki / Tanıma ve Tenfiz
Gizem Ersen Perçin
2014 Ekim, XVII+281 s.

[457]Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No. 5
İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar
Prof. Dr. Tankut Centel
2014 Ekim, VII+270 s.

[456]Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller
Doç. Dr. Musa Aygül
2014 Ekim, XXIII+451 s.

[455]BM Uluslararası Hukuk Komisyonunun 2011 Yılında Yayınladığı Taslak Maddeler Çerçevesinde
Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu
Selman Öğüt
2014 Ekim, XV+304 s.

[454]Meslek Yüksekokulları ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri için
Borçlar Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri Gülerci
2014 Ekim, XXIV+305 s.

[453]SMMM Staja Giriş Soru Bankası
Şerafettin Özışık
2014 Eylül, VII+257 s.

[452]İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı
Buse Dişel
2014 Eylül, XVIII+206 s.

[451]Human Rights Law
Yrd. Doç. Dr. Ebru Karaman
2014 Eylül, XIV+346 s.

[450]Devlet Teorisi
Prof. Dr. Oktay Uygun
2017 Ocak, XVIII + 694 s.

[450]Devlet Teorisi
Prof. Dr. Oktay Uygun
2015 Kasım, XVIII + 694 s.

[450]Devlet Teorisi (Ciltli)
Prof. Dr. Oktay Uygun
2014 Eylül, XIX+694 s.

[449]Medeni Kanunun 23. Maddesi Kapsamında Kişilik Hakkının Sözleşme Özgürlüğüne Etkisi
Nil Karabağ Bulut
2014 Eylül, XXIX+488 s.

[448]Türk Ticaret Kanunu'nda Kurumsal Yönetim
(Corporate Governance)
Yrd. Doç. Dr. Cafer Eminoğlu
2014 Eylül, XXI+372 s.

[447]Roma Hukukunda Çevrenin Korunmasına İlişkin Hukuki Vasıtalar
İpek Sevda Söğüt
2014 Eylül, XVI+380 s.

[446]Tüketici Kılavuzu - Hukuk Rehberi
Doç. Dr. Murat Aydoğdu
2014 Eylül, XXXV+352 s.

[445]Amirin Emri
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 2
Muhammed Demirel
2014 Ekim, XIII+272 s.

[444]Ticaret Hukuku Özet - Cilt III: Kıymetli Evrak Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2014 Eylül, XX+191 s.

[443]Ticaret Hukuku Özet - Cilt II: Şirketler Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2014 Eylül, XXVII+361 s.

[442]Ticaret Hukuku Özet - Cilt I: Ticari İşletme Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2014 Ağustos, XVIII+213 s.

[441]Medeni Hukukta Tasarruf İşlemi Kavramı
Yrd. Doç. Dr. Gülşah Vardar Hamamcıoğlu
2014 Haziran, XXVII+428 s.

[440]Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No: 4
Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı
Zeynep Derya Tarman
Ayfer Uyanık Çavuşoğlu

2014 Haziran, VIII+269 s.

[439]Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda
Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Mehmet Baykal
2014 Mayıs, XXI+262 s.

[438]Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
Prof. Dr. Baki İlkay Engin
Dr. Tülay Aydın Ünver
Yard. Doç. Dr. Işık Önay

2016 Ekim, XVIII + 323 s.

[438]Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
Prof. Dr. Baki İlkay Engin
Dr. Tülay Aydın Ünver
Yard. Doç. Dr. Işık Önay

2014 Kasım, XVIII + 302 s.

[438]Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
Prof. Dr. Baki İlkay Engin
Dr. Tülay Aydın Ünver
Yard. Doç. Dr. Işık Önay

2014 Mayıs, XIV+296 s.

[437]İşletme İktisadı
Yasin Çoban
2014 Mayıs, XV+122 s.

[436]Erken Modernlikte Ceza Sorumluluğunun Kamusallaşması ve Rasyonelleşmesi
Mehmet Cemil Ozansü
2014 Mayıs, XXIII+407 s.

[435]Hukukun Küreselleşmesi ve Ulusötesi Hukuk
Prof.Dr. Işıl Özkan
2014 Mayıs, XXXI+458 s.

[434]Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni Lex Mercatoria
Serhat Eskiyörük
Cemil Yıldırım

2014 Mayıs, XIV+200 s.

[433]Kamu Yönetimi
Ekrem Çeçen
Emre Yerli

2014 Mayıs, XXVII+703 s.

[432]Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru ile İlgili Temel Mevzuat
Ramazan Korkmaz
Nedim Meriç

2014 Mayıs, VII+209 s.

[431]Medeni Usul Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Ramazan Korkmaz
2017 Nisan, XVIII + 498 s.

[431]Medeni Usul Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru
Ramazan Korkmaz
2014 Mayıs, XVII+234 s.

[430]Hukukun Otoritesi
Joseph Raz'da Otorite Olarak Hukuk
Dr. Halit Uyanık
2014 Mayıs, XVIII+228 s.

[429]I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri
Prof. Dr. Fethi Gedikli
2014 Mayıs, XXXVIII+667 s.

[428]Taşınır Rehni Sözleşmesi
Dr. Aslı Makaracı Başak
2014 Nisan, XXI+453 s.

[427]Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten
Cüneyt Süzel
2014 Nisan, XL+621 s.

[426]Kamu İhale Sözleşmelerinin Değiştirilmesi ve Devri
(4735 Sayılı Kanun m.15 ve m.16)
Mustafa Oğuz Tuna
2014 Mart, XVI+134 s.

[425]Avukatlar ve Hakimler İçin
Takip Hukuku
El Kitabı
İsmail Ercan
2014 Nisan, XV+495 s.

[424]Türk ve Amerikan Vergi Hukuklarında Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları
Gülşen Gedik
2014 Nisan, XXV+351 s.

[423]100 Soruda Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama
Bora Yosunkaya
Ömer Tuğrul Zor

2014 Nisan, XIX+348 s.

[422]Feminist Bir Bakışla Türk Aile Hukukunda Kadın Bedeni
Ayşe Aydın Şafak
2014 Nisan, XVI+201 s.

[421]Kira Hukuku (2 Cilt)
Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu
2014 Mart, CXII+1284 s.

[420]Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkansızlığı ve Hukuki Sonuçları
Fatih Gündoğdu
2014 Şubat, XXV+470 s.

[419]Türk Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen Kira Sözleşmelerinde
Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları
Nihal Ural Çınar
2014 Şubat, XXXI+507 s.

[418]Biyotıp Hukukunda İnsan Onuru
Nagehan Gürbüz
2014 Şubat, XIV+131 s.

[417]Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası
(Denkleştirme Davası)
Yurdal Özatlan
2014 Şubat, XXIV+228 s.

[416]Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık (Online Behavioral Advertising) Uygulamaları Özelinde Kişisel Verilerin Korunması
Leyla Keser Berber
2014 Ocak, XXI+129 s.

[415]H. L. A. Hart'ın Hukuk Kavramı
Dr. Şule Şahin Ceylan
2014 Ocak, XII+273 s.

[414]Teknoloji Serbest Bölgesi'nde Uygulanan İstisna, Muafiyet ve Destekler
Alp Aktaş
2014 Ocak, XV+140 s.

[413]Milletlerarası Özel Hukukta Mutad Mesken Kavramı
İlyas Arslan
2014 Ocak, XV+225 s.

[412]1982 Anayasası'nın 30. Yıl Bilançosu
Doç. Dr. Ahmet M. Güneş
2014 Şubat, VII+146 s.

[411]Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Bağlamında
İstanbul Analizi - I
Prof. Dr. Nusret İlker Çolak
2014 Ocak, XXXI+860 s.

[410]Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama ( Leasing) Sözleşmeleri
Merve Acun Mekengeç
2014 Ocak, XIV+325 s.

[409]21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde
BM Güvenlik Konseyi'nin Yeniden Yapılandırılması
Selman Öğüt
2014 Ocak, XVI+392 s.

[408]THEMİS
Maliye
İsmail Engin
Serdar Şahin

2015 Ekim, XXVI + 443 s.

[408]THEMIS
Maliye
KPSS, İdari Hakimlik ve Kurum Sınavları
İsmail Engin
Serdar Şahin

2014 Ekim, XXV+378 s.

[407]Avrupa Birliği'nde Karar Alma Mekanizması, Yardımcı Organlar ve Ajanslar
Prof. Dr. Ercüment Tezcan
İlhan Aras

2013 Aralık, XLI+682 s.

[406]Fransız Yerel Yönetim Hukuku
Hayrettin Yıldız
2013 Aralık, XVI+149 s.

[405]Vatandaşlık Üstüne Bir Tez
(Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık)
Şafak Evran Topuzkanamış
2013 Aralık, XXIV+484 s.

[404]Devlet Eliyle Sanat ve Kamuda Sanatçı Olarak Çalışmak
Devlet Tiyatroları ve Sanatçılar Üzerine Bir İnceleme
Mehmet Rauf Karslı
2013 Aralık, XVI+172 s.

[403]6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre
Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi
Mehmet Sadık Çapa
2013 Kasım, XVI+169 s.

[402]Ekonomik Kamu Yararı Kavramının Türk İdare Hukukundaki Anlam ve İşlevi
Dr. Halit Uyanık
2013 Kasım, XVI+214 s.

[401]Kurucu İktidar
Politik Bir Yaklaşım
Yrd. Doç. Dr. Engin Şahin
2013 Kasım, XIV+226 s.

[400]İdari Yaptırımlar
Ali D. Ulusoy
2013 Kasım, XVI+246 s.

[399]İdarenin Taraf Olduğu Kira Sözleşmelerinin Hukuki Rejimi
Kamu Hukuku ile Özel Hukukun Bir Karşılaşma Noktasına İlişkin İnceleme
Fatma Ayhan
2013 Kasım, XIX+237 s.

[398]Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında
Etkin Soruşturma Yükümlülüğü
(CMK M. 172/3)
Yrd. Doç. Dr. Cem Şenol
2013 Kasım, XVIII+239 s.

[397]CISG Gereğince Alıcının Sözleşmeden Dönmesi
Kutluhan Erkan
2013 Ekim, XVI+193 s.

[396]İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler
Cengiz Serhat Konuralp
2013 Ekim, XVIII+192 s.

[395]Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi
(TBK m. 327 - 333)
Ar. Gör. Gülşah Sinem Aydın
2013 Ekim, XX+288 s.

[394]THEMIS
Türkiye Ekonomisi Ders Notları
Tufan Samet Özdurak
2015 Şubat, VIII+386 s

[394]THEMIS
Türkiye Ekonomisi Ders Notları
KPSS, Kaymakamlık ve Kurum Sınavları
Tufan Samet Özdurak
2013 Ekim, IX+379 s.

[393]Avrupa Birliği Hukukuna Giriş
Doç. Dr. Ahmet M. Güneş
2016 Nisan, XXXIII + 432 s.

[393]Avrupa Birliği Hukukuna Giriş
Doç. Dr. Ahmet M. Güneş
2013 Kasım, XXIII+430 s.

[392]Türk İdari Yargısının Görev Alanının Anayasal Dayanağı
Yrd. Doç. Dr. Ebru Karaman
2013 Ekim, XIV+127 s.

[391]Anayasa Mahkemesinin Medeni Hukuka İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu
21 Mayıs 2012
Prof. Dr. İlhan Helvacı
2013 Kasım, VI+255 s.

[390]Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar
İlker Gökhan Şen
2013 Ekim, XVI+341 s.

[389]Eser Sahibi Hakları ve Rekabet Politikası Ekseninde Spor Yayınları
Dr. İbrahim Emre Bayamlıoğlu
2013 Eylül, XVII+190 s.

[388]Türk Borçlar Kanunu'nda Tehlike Sorumluluğu
Senem Saraç
2013 Ekim, XIV+172 s.

[387]Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi
Ümit Güveyi
2013 Ekim, XVI+185 s.

[386]Pazarlamacılık Sözleşmesi
İbrahim Çağrı Zengin
2013 Ekim, XIX+199 s.

[385]Konzern/Gesellschaftengruppe
Österreich/Türkei/EU
Yrd. Doç. Dr. Cafer Eminoğlu
2013 Eylül, XXI+337 s.

[384]Kişinin Kendini Suçlamaya Zorlanamaması İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) ve Susma Hakkı
Rezzan İtişgen
2013 Eylül, XIV+260 s.

[383]Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. 14-24)
İpek Sağlam
2013 Eylül, XXV+370 s.

[382]Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri
Faruk Turinay
2013 Eylül, XIV+269 s.

[381]Uluslararası Hukukta Hedef Alarak Öldürme
Gökhan Albayrak
2013 Eylül, XI+127 s.

[380]Türk Ceza Kanunu'nda Etkin Pişmanlık
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 1
Yasemin Baba
2013 Aralık, XXII+151 s.

[379]Üniversitelerde Disiplin Soruşturmaları: Öğrencilerin İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü
Esra Demir Gürsel
Hülya Dinçer
Zeynep Kıvılcım
Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kurt
Benan Molu

2013 Eylül, X+262 s.

[378]Geçici Hukuki Korumanın Temelleri ve İhtiyati Tedbir Türleri
Evrim Erişir
2013 Eylül, XXIX+602 s.

[377]Siyasi Partiler Hukuku Açısından Siyasi Partilerin Finansmanı
Abdulkadir Saka
2013 Eylül, XIV+178 s.

[376]Ceza Hukukunda Meşru Savunma ve Meşru Savunmada Sınırın Aşılması
Aykut Ersan
2013 Eylül, XVI+217 s.

[375]30 Soruda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
Tolga Şirin
2013 Eylül, XII+198 s.

[374]Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı
Seda Dunbay
2013 Eylül, XIV+300 s.

[373]AKP - CHP - Kadınlar
Şebnem Cansun
2013 Eylül, XII+234 s.

[372]Devletin Askeri faaliyetlerinde Yargı Bağışıklığı
Firdes Şeyda Türkay
2013 Eylül, XI+328 s.

[371]Adalet Meslek Yüksek Okulu Serisi No: 2
Ceza İnfaz Hukuku
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlenmesi Işığında
Fatma Karakaş Doğan
2013 Ağustos, XIV+122 s.

[370]Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk
H. Serdar Hoş
2013 Ağustos, XIV+175 s.

[369]Türk Ceza Hukuku'nda İrtikap Suçu
Zekeriya Alper İnanç
2013 Temmuz, XII+289 s.

[368]Hukuk Eliyle Talim ve Terbiye
Toplumsal Değişme ve Hukuk İlişkisi Çerçevesinde Zorunlu Eğitim
Fehmiye Ceren Akçabay
2013 Temmuz, XV+394 s.

[367]Uluslararası Enerji Yatırımlarının Korunması
Dr. Alper Çağrı Yılmaz
2013 Temmuz, XXII+344 s.

[366]İdari Yargı Kararlarının Etkinleştirilmesi Arayışında
İdari Yargı İdari Yargıç Yargısal Emir
Hasan Nuri Yaşar
2013 Haziran, XVIII+225 s.

[365]Türkiye'de Anayasa Şikayeti
(Bireysel Başvuru)
Tolga Şirin
2013 Haziran, XXXVIII+734 s.

[361]Gerekçeli, Karşılaştırmalı, İçtihatlı, Notlu Türk Medeni Kanunu (4 Cilt Takım)
Prof. Dr. İlhan Helvacı
2013 Ekim, LVIII+2473 s.

[360]Tapu Sicilinin Tutulmasında Devletin Sorumluluğu
Cüneyt Pekmez
2013 Temmuz, XIX+236 s.

[359]Arabuluculukta Gizliliğin Korunması
Çiğdem Yazıcı Tıktık
2013 Haziran, XXVI+305 s.

[358]Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi
Eser Rüzgar
2013 Haziran, XIX+320 s.

[357]Türk Ceza Hukukunda Fuhuş Suçu
Ayşe Özge Atalay
2013 Haziran, XII+183 s.

[356]Patentin Hükümsüzlüğü
Deniz Kayatekin
2013 Haziran, XIII+124 s.

[355]Koç Üniversitesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No: 3
Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar
Kuramsal ve Uygulamalı Yeni Çalışmalar
Bertil Emrah Oder
2013 Aralık, IX+514 s.

[354]Haksız Rekabet Kavramı Açısından
Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar
Dr. Semih Sırrı Özdemir
2013 Mayıs, XIV+134 s.

[353]Rekabet Hukukunda Bağlama Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Hasan Karakılıç
2013 Mayıs, XXVI+618 s.

[352]Antropoloji Penceresinden Hukuk: Basit Toplumlarda Akrabalık İktidar ve Çıkar İlişkileri
Aslan Delice
2013 Mayıs, XIV+200 s.

[351]THEMIS
KPSS Matematik
Hakimlik, KPSS ve Kurum Sınavları İçin
Şükran İskender
2013 Haziran, V+430 s.

[350]Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi
Dr. Ömer Çınar
2013 Mayıs, XIV+198 s.

[349]Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No.2
Vergi Hukukuna Genç Yaklaşımlar
Prof. Dr. Billur Yaltı
2013 Mayıs, VIII+415 s.

[348]Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No.1
Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması
Prof. Dr. Nur Centel
2013 Mayıs, VIII+378 s.

[347]Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Doç. Dr. Başak Baysal
Prof. Dr. Baki İlkay Engin
Dr. Tülay Aydın Ünver
Rona Serozan

2016 Ekim, XVIII + 370 s.

[347]Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Genel Bölüm - Kişiler Hukuku - Aile Hukuku
Doç. Dr. Başak Baysal
Prof. Dr. Baki İlkay Engin
Dr. Tülay Aydın Ünver
Rona Serozan

2013 Ekim, XVIII+370 s.

[347]Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Genel Bölüm-Kişiler Hukuku-Aile Hukuku
Doç. Dr. Başak Baysal
Prof. Dr. Baki İlkay Engin
Dr. Tülay Aydın Ünver
Rona Serozan

2013 Mayıs, XIV+338 s.

[346]Yeni Deniz Ticareti Hukuku'nun Kaynakları - Cilt I
Prof. Dr. Kerim Atamer
Cüneyt Süzel

2013 Ekim, XXIII+1205 s.

[345]THEMIS
Vergi Hukuku ve Türk Vergi sistemi
Son Mevzuat Değişikliklerine Göre
Yusuf Usta
2013 Nisan, XXI+210 s.

[344]Uluslararası Hukukta Andlaşmaların Esaslı İhlal Nedeniyle Sona Erdirilmesi ve Askıya Alınması
Elif Uzun
2013 Nisan, XIV+210 s.

[343]Rekabet Hukukunda Tazminat Talepleri
ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında
Murat Şahin
2013 Nisan, XVIII+340 s.

[342]İdare Hukuku Boyutuyla 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulamalarında Görev Sorunu
Doç. Dr. Gül Üstün
2013 Nisan, XII+224 s.

[341]Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca
Anonim Ortaklık Genel Kurulları / Elektronik Genel Kurullar
Borsaya Kote Şirketlerin Genel kurulları, Tüm Yeni Alt Düzenlemeler Çerçevesinde Uygulama Kılavuzu
Ümit Yayla
2013 Nisan, XIX+202 s.

[340]TENSİP - Adli ve İdari Hakimlik Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular (2 Cilt Birlikte - Takım)
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2015 Ekim, 870 (cilt-1) - 858 (

[340]TENSİP - Adli ve İdari Hakimlik Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular (2 Cilt Birlikte - Takım)
1998'den Günümüze, Eski ve Yeni Yasalar Karşılaştırmalı
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2013 Nisan, XIX+1668 s.

[339]Sermaye Piyasası Kurulu'nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri
H. Erdal Demir
2013 Nisan, XXIV+183 s.

[338]ABD Başkanlık Sisteminde Başkanın Yetkileri
Mert Nomer
2013 Mart, X+106 s.

[337]İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti
Yard. Dç. Dr. Ahmet Yayla
2013 Nisan, XVIII+389 s.

[336]Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu
Yrd. Doç. Dr. Ebru Karaman
2013 Nisan, XXI+393 s.

[335]Milletlerarası Usul Hukukunda İhtiyati Tedbirler
Brüksel I Tüzüğü, UNIDROİT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde
Deniz Defne Kırlı Aydemir
2013 Nisan, XXXIII+431 s.

[334]Tüketicinin Korunması Çerçevesinde
Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları
Osman Açıkgöz
2013 Haziran, XXVI+589 s.

[333]Türk ve Alman Hukukunda Ön-Anonim Şirket
Ceren Tarhanlı
2013 Nisan, XVIII+198 s.

[332]Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2016 Eylül, XXII + 1133 s.

[332]Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2015 Eylül, XXII + 1129 s.

[332]Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2014 Ekim, XXII+1128 s.

[332]Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2013 Eylül, XIX+1002 s.

[331]Hukuk ve Disiplin
Modern Toplumda Hukuka Uymanın Dayanakları
Engin Topuzkanamış
2014 Aralık, 338 s.

[331]Hukuk ve Disiplin
Modern Toplumda Hukuka Uymanın Dayanakları
Engin Topuzkanamış
2013 Mart, XIII+321 s.

[330]6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre
Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam
Necdet Uzel
2013 Nisan, XXVI+406 s.

[329]CISG Uyarınca Alıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılık Halinde Satıcının Hakları
Erhan Kanışlı
2013 Mart, XVII + 163 s.

[328]Belirsiz Alacak Davası
Yrd. Doç. Dr. Cemil Simil
2013 Nisan, XXVI+463 s.

[327]Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları
Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
Yard. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı
2013 Mart, XIV+545 s.

[326]Türkiye'de Devletin Çalışma İlişkileri İdeolojisi
Bir '12 Eylül Dönemi' Kapatılma İddianamesi Okuması
Fuat Man
2013 Şubat, XXI+346 s.

[325]Jeremy Bentham'ın Faydacı Ahlak ve Hukuk Teorisi
Hülya Özkurt
2013 Nisan, XV+236 s.

[324]ICSID Tahkiminde Ev Sahibi Ülkenin Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklanan Yatırım Uyuşmazlıkları
Cansu İste
2013 Şubat, IX + 126 s.

[323]6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre
Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu
Kübra Yetiş Şamlı
2013 Mayıs, XL+269 s.

[322]Cezai Mirasçılıktan Çıkarma
(Cezai Iskat)
Dr. Kürşad Yağcı
2013 Şubat, XXXIII + 566 s.

[321]Milletlerarası Özel Hukukta
Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri
Candan Yasan
2013 Şubat, XIX+296 s.

[320]İfade Özgürlüğü Hakkı Örneği Çerçevesinde
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Kötüye Kullanma Yasağı
Osman Serkan Gülfidan
2013 Şubat, XIII + 139 s.

[318]THEMİS
Deniz Ticareti Hukuku - Kara Taşıma Hukuku
Ticaret Hukuku Cilt V
Dr. Tamer Bozkurt
2016 Ocak, XXVI + 376 s.

[318]THEMIS
Deniz Ticareti Hukuku - Kara Taşıma Hukuku
Ticaret Hukuku Cilt V
Dr. Tamer Bozkurt
2013 Aralık, XXIV+264 s.

[318]THEMIS
Deniz Ticareti Hukuku & Kara Taşıma Hukuku
Ticaret Hukuku - Cilt V
Dr. Tamer Bozkurt
2013 Şubat, XXII + 264 s.

[317]Hukuki Mütalaalar Cilt XI
Mahkeme Kararları ile Birlikte
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2013 Şubat, XXII + 521 s.

[316]THEMIS
Sigorta Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2016 Şubat, XVIII + 251 s.

[316]THEMIS
Sigorta Hukuku
Ticaret Hukuku - Cilt IV
Dr. Tamer Bozkurt
2014 Aralık, XVIII+251 s.

[316]THEMIS
Sigorta Hukuku
Ticaret Hukuku - Cilt IV
Dr. Tamer Bozkurt
2013 Ekim, XVIII+195 s.

[316]THEMIS
Sigorta Hukuku
Ticaret Hukuku - Cilt IV
Dr. Tamer Bozkurt
2013 Ocak, XVI + 195 s.

[315]Bir Tazminat Türü Olarak
Boşuna Yapılmış Masrafların Tazmini
Yrd. Doç. Dr. Memet Erdem Aybay
2012 Aralık, XX + 168 s.

[314]Medeni Muhakeme Hukukunda
Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği
Ayşe Ece Acar
2012 Aralık, XXI + 210 s.

[313]Dünyada ve Türkiye'de Ceza Hukuku Reformları Kongresi / Congress on the Criminal Law Reforms in the World and in Turkey (2 Cilt)
Prof. Dr. Adem Sözüer
2013 Ocak, XXXIII + 3678

[312]Kıymetli Evrak Hukuku
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen
Prof. Dr. Mehmet Helvacı
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
Prof. Dr. Arslan Kaya

2016 Ekim, XXXVIII + 362 s.

[312]Kıymetli Evrak Hukuku
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen
Prof. Dr. Mehmet Helvacı
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
Prof. Dr. Arslan Kaya

2015 Kasım, XXXVIII + 362 s.

[312]Kıymetli Evrak Hukuku
Yeni Türk Ticaret Kanunu'na, Yeni Çek Kanunu'na ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'na göre
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen
Prof. Dr. Mehmet Helvacı
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
Prof. Dr. Arslan Kaya

2014 Ekim, XXXVI+362 s.

[312]Kıymetli Evrak Hukuku
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen
Prof. Dr. Mehmet Helvacı
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
Prof. Dr. Arslan Kaya

2013 Ekim, XXXIII+362 s.

[312]Kıymetli Evrak Hukuku
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen
Prof. Dr. Mehmet Helvacı
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
Prof. Dr. Arslan Kaya

2013 Ocak, XXXIV + 362

[311]Themis
KPSS Hukuk Soruları
KPSS ve Kurum Sınavları İçin-Yeni Borçlar Kanunu, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Son Güncel Mevzuata Göre Hazırlanmıştır
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2015 Aralık, VIII + 998 s.

[311]THEMIS
KPSS Hukuk Çalışma Kitabı
KPSS ve Kurum Sınavları İçin
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2014 Şubat, VII+1237 s.

[311]THEMIS
KPSS Hukuk Çalışma Kitabı
KPSS ve Kurum Sınavları İçin
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2012 Aralık, VIII + 1302 s.

[310]Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
Prof.Dr. Savaş Bozbel
2012 Aralık, LXIV + 808 s.

[309]Hukuk Sistemi ve Autopoiesis
Gökçe Çataloluk
2012 Kasım, XXII +261 s.

[308]THEMIS
Medeni Hukuk
Giriş ve Başlangıç Hükümleri
İsmail Ercan
2015 Mart, XII + 120 s.

[308]THEMIS
Medeni Hukuk
Birinci Cilt: Giriş ve Başlangıç Hükümleri
İsmail Ercan
2012 Kasım, XII + 92 s.

[307]Roma Hukukunda Kadının Hak ve Fiil Ehliyeti
Buse Aksaray
2012 Aralık, XVIII + 116 s.

[306]Hukuki Mütaalalar cilt: X
Mahkeme Kararları ile Birlikte
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2012 Aralık, XXI + 424 s.

[305]İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol
Hukuk Dışı Mekanizmalar ve İlkel Hukuk
Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan
2012 Kasım, XXII + 199 s.

[304]Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar
Doç. Dr. H. Eyüp Özdemir
2012 Aralık, XIV + 203 s.

[303]Eşya Kavramı
Dr. Sanem Aksoy Dursun
2012 Aralık, XIII + 215 s.

[302]Zarar Görenin Kusuru
Müterafik Kusur
Doç. Dr. Başak Baysal
2012 Aralık, XXVI + 435 s.

[301]Kıbrıs Uyuşmazlığı Çalıştayları
13 Mayıs 2011
Arş.Gör. Gülçin Çam
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akif Poroy
Yrd. Doç. Dr. Birol Saran

2012 Kasım, IX + 130 s.

[300]Ulaşım Araçlarının İpoteği
Gülen Sinem Tek
2012 Aralık, XV + 277 s.

[299]Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Cem Akbıyık
2012 Kasım, XXVI - 225 s.

[298]Sosyal Adalet
Tarihsel ve Kuramsal Bir Bakış
Yard. Doç. Dr. Sezgin Seymen Çebi
2012 Kasım, XIII + 588 s.

[297]Adalet Meslek Yüksek Okulu Serisi
İdare Hukuku - İdari Yargı
Ders Notları
Prof. Dr. Turan Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Melih Çakır

2016 Aralık, XXIII + 307 s.

[297]Adalet Meslek Yüksek Okulu Serisi
İdare Hukuku - İdari Yargı
Ders Notları
Prof. Dr. Turan Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Melih Çakır

2015 Aralık, XX + 307 s.

[297]Adalet Meslek Yüksek Okulu Serisi No:1
İdare Hukuku - İdari Yargı
Ders Notları
Prof. Dr. Turan Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Melih Çakır

2012 Kasım, XX + 277

[296]Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi
M. Gözde Atasayan
2012 Kasım, XX +363 s.

[295]Gemi Alacaklısı Hakkı ve Gemi İpoteği Hakkında 1993 Cenevre Sözleşmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu
Cüneyt Süzel
2012 Ekim, LXIV + 423 s.

[294]Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG'ye Göre
Satış Sözleşmeleri
Prof. Dr. Şükran Şıpka
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cemil Yıldırım

2012 Kasım, XIV + 383 s.

[293]Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü
Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu
2017 Mart, XXIV + 418 s.

[293]Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü
Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu
2014 Mayıs, XXIII+396 s.

[293]6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre
Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü
Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu
2012 Kasım, XVIII + 357 s.

[292]ASSET
Ulusal ve Uluslararası Piyasalar
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
Aysel Gündoğdu
Turgay Münyas

2012 Ekim, XIV + 161 s.

[291]ASSET
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
Aysel Gündoğdu
Turgay Münyas

2012 Ekim, VIII + 501 s.

[290]ASSET
Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
Aysel Gündoğdu
Turgay Münyas

2012 Ekim, XII + 148

[289]ASSET
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
Aysel Gündoğdu
Turgay Münyas

2012 Ekim, XI + 148 s.

[288]ASSET
İlgili Vergi Mevzuatı
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
Aysel Gündoğdu
Turgay Münyas

2012 Ekim, X + 181 s.

[287]ASSET
Genel Ekonomi ve Mali Sistem
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
Aysel Gündoğdu
Turgay Münyas

2012 Ekim, IX + 97 s.

[286]ASSET
Finansal Yönetim
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
Aysel Gündoğdu
Turgay Münyas

2012 Ekim, XI + 127 s.

[285]ASSET
Analiz Yöntemleri
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
Aysel Gündoğdu
Turgay Münyas

2012 Ekim, IX + 101

[284]Anonim Şirketlerde Kısmi Bölünme
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre
Dr. Mutlu Kağıtçıoğlu
2012 Kasım, XV + 220 s.

[283]Ulusal İnsan Hakları Kurumları
Uluslararası Standartlara Uygunluğun Yorum İlkeleri
Doç.Dr. Abdurrahman Eren
2012 Kasım, XVI + 525 s.

[282]5651 Sayılı Kanun ve Bilgi Güvenliği İlişkisi
Mehmet Salih Gök
2012 Kasım, XVII + 96 s.

[281]Türkiye'de Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu
Doç. Dr. Serdar Gülener
2017 Şubat, XXIII + 369 s.

[281]Türkiye'de Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu
Doç. Dr. Serdar Gülener
2012 Eylül, XXV + 424 s.

[280]Zamanaşımından Feragat
TBK 160
Meliha Sermin Paksoy
2012 Kasım, XVII + 133 s.

[279]"Sanık Sandalyesindeki Gazeteci"
Türk Ceza Adalet Sisteminin Basın Özgürlüğü Yönünden Yarattığı Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar
2012 Eylül, VII + 252

[278]THEMIS
Makro İktisat
Tufan Samet Özdurak
2014 Mayıs, XVIII+690 s.

[278]THEMIS
Makro İktisat
Tufan Samet Özdurak
2012 Eylül, XVIII + 678 S.

[277]6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme ve Öneriler
Başlangıç Hükümleri, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Son Hükümler
Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu
2016 Nisan, X + 430 s.

[277]6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Değerlendirme ve Öneriler
Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu
2013 Mart, X+403 s.

[276]Türk İdaresinin Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluğu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kürşat Ersöz
2012 Eylül, XIII + 132 s.

[275]Hukuki Mütalalar
Mahkeme Kararları İle Birlikte- Cilt IX:2007
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2012 Kasım, XXII + 358 s.

[274]Themis
İdari Hakimlik Çalışma Kitabı (2 Cilt)
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2016 Ocak, 2085 s.

[274]Themis
İdari Hakimlik Çalışma Kitabı (2 Cilt)
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2015 Nisan, VI+1992 s.

[274]THEMIS
İdari Hakimlik Çalışma Kitabı (2 Cilt)
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2014 Ağustos, VI+926 s.

[274]THEMIS
İdari Hakimlik Çalışma Kitabı (2 Cilt)
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2013 Temmuz, 1080 s.

[274]THEMIS
İdari Hakimlik Çalışma Kitabı
(2 Cilt)
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2012 Ağustos, 1672

[273]6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından
Satış Hukukunda Ayıptan Doğan Sorumluluk ve Sözleşmesel Garanti Taahhütleri
Kadir Berk Kapancı
2012 Eylül, XIX + 262 s.

[272]Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta
Aynen İfa Talebi
Başak Başoğlu
2012 Eylül, XIX + 292 s.

[271]Türkiye'deki Bağımsız İdari Otoritelerin İdari Yaptırım Yetkisi
Emrah Uran
2012 Ağustos, XXI + 401 s.

[270]THEMIS
Şirketler ve Kooperatifler Hukuku
Ticaret Hukuku Cilt II
Dr. Tamer Bozkurt
2013 Temmuz, XXXV+552 s.

[270]THEMIS
Şirketler ve Kooperatifler Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2012 Ekim, XXXV + 524 s.

[270]THEMIS
Şirketler ve Kooperatifler Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2012 Ağustos, XXXII + 512 s.

[269]THEMIS
Ceza Hukuku Özel Hükümler
İsmail Ercan
2015 Mart, XXII+359 s.

[269]THEMIS
Ceza Hukuku Özel Hükümler
İsmail Ercan
2014 Temmuz, XXII+346 s.

[269]THEMIS
Ceza Hukuku Özel Hükümler
İsmail Ercan
2013 Ağustos, XXIV+328 s.

[269]THEMIS
Ceza Hukuku Özel Hükümler
İsmail Ercan
2012 Ağustos, XXII + 298

[268]Gemi ve Uçak İpoteğinin Hukuksal Temelleri
Prof. Dr. Kerim Atamer
2012 Temmuz, LXXIV + 563

[267]Habermas ve Kamusal Alan
Burjuva Kamusallık İlkesinden, İletişimsel Kamusallığa Geçiş
Ülker Yükselbaba
2012 Temmuz, XII + 456 s.

[266]Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler
Doç. Dr. Gülsen Güneş
Y. Doç. Dr. Z. Ertunç Şirin
Prof. Dr. Feridun Yenisey

2012 Haziran, XII + 481 S.

[265]Kramponlu İşçiler
Bir Boş Zaman Çalışanı Olarak Futbolcular
Dr. Cemal İyem
2012 Haziran, XXIV + 254 s.

[264]Fikri Mülkiyet Hukukunda
Televizyon Program Formatlarının Korunması
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan
2012 Mayıs, XLIV + 176 s.

[263]Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Yapısal Açıdan Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Burak Çelik
2012 Haziran, XVIII + 412 s.

[262]Barış Hakkı ve Hayata Geçirilmesi
Dr. Kıvılcım Turanlı Yücel
2012 Temmuz, XVII + 270

[261]İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı
Seda Arslan
2012 Mayıs, XVI + 170 s.

[260]Cumhuriyet Dönemi Roma Vergi Sistemi
Yard. Doç. Dr. Duygu Özer Sarıtaş
2012 Mayıs, XXI + 160 s.

[259]Çocuk Hakları ve Velayet
Sevgi Usta
2012 Kasım, XXXIII + 185 s.

[258]Askeri Disiplin Hukuku
Gökhan Yaşar Duran
2012 Nisan, XXX + 583 s.

[257]Yaşayan Ticaret Hukuku [Hukuki Mütalaalar] Kitap 14: 2010-2011
Prof. Dr. Ömer Teoman
2012 Mayıs, VIII + 264 s.

[256]Şirketler Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2012 Ekim, XXXV + 358

[256]THEMIS | KPSS Hukuk
Şirketler Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2012 Nisan, XXXIII + 349 s.

[255]THEMİS
İcra ve İflas Hukuku
İsmail Ercan
2015 Temmuz, XVI + 400 s.

[255]THEMIS
İcra ve İflas Hukuku
Takip Hukuku
İsmail Ercan
2014 Temmuz, XVI+365 s.

[255]THEMIS
İcra ve İflas Hukuku
Takip Hukuku
İsmail Ercan
2013 Nisan, XVI+362 s.

[255]THEMIS
İcra ve İflas Hukuku
Takip Hukuku
İsmail Ercan
2012 Ağustos, XVI + 345 s.

[255]THEMIS
İcra ve İflas Hukuku
Takip Hukuku
İsmail Ercan
2012 Nisan, XVI + 364

[254]Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi
Av. Çağrı Cem
2012 Nisan, XII + 202 s.

[253]CISG (Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması) Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu
Cansu Kaya
2012 Nisan, xvi + 221 s.

[252]Milletlerarası Tahkim Hukukunda Deliller ve Delillerin Değerlendirilmesi
Ekin Hacıbekiroğlu
2012 Nisan, XVII + 176 s.

[251]Son Kullanıcıyla Akdedilen Elektronik Haberleşme Hizmeti Sözleşmesi
Mustafa Göktürk Yıldız
2012 Kasım, XIV + 138 s.

[250]6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde 7397 sayılı Sigorta Murakebe Kanunu ile Karşılaştırmalı ve Gerekçeli 6327 sayılı Kanunla Değişik
Sigortacılık Kanunu Şerhi
Dr. Fatma Dilek Kabukçuoğlu Özer
2012 Kasım, XLVIII +1084 s.

[249]Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Dr. Gökçen Turan
2012 Nisan, XXIX + 217 s.

[248]Hukuki Boyutuyla Evrensel Hizmet
Dr. Eser Us
2012 Nisan, XVI + 252 s.

[247]Kıymetli Evrak Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2012 Ekim, XXI + 167 s.

[247]THEMIS | KPSS Hukuk
Kıymetli Evrak Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2012 Nisan, XIX + 165 s.

[246]Ticari İşletme Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2012 Ekim, XXIII + 178 s.

[246]THEMIS | KPSS Hukuk
Ticari İşletme Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2012 Nisan, XXI + 166 s.

[245]İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık (3 Cilt)
İsmail Ercan
2014 Temmuz, LXI+2408

[245]İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık (2 cilt)
İsmail Ercan
2013 Ağustos, XXXVI+1886 s.

[245]İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık (2 Cilt)
Konu, Soru, Mevzuat
İsmail Ercan
2013 Ocak, XXXIV+982/VI+874 s.

[245]İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık
İsmail Ercan
2012 Nisan, XXX + 1273 s.

[244]Tüm Makalelerim (1971-2001)
(Cilt I-II)
Prof. Dr. Ömer Teoman
2012 Nisan, XXII + 1178 s.

[243]İki Anayasa
1961-1982
Prof. Dr. Bülent Tanör
2013 Kasım, XIII+223 s.

[243]İki Anayasa 1961-1982
Prof. Dr. Bülent Tanör
2012 Şubat, XIII + 223 s.

[242]Motorlu Taşıt Rehni
Alper UYUMAZ
2012 Şubat, XX + 480 s.

[241]6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde
Haksız Rekabetten Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Ayşe İpek Sarıöz
2012 Şubat, XX + 278 s.

[240]Üniter Devlet
Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye
Atilla Nalbant
2012 Ocak, XVIII + 398 s.

[239]Ceza Hukukunda Rıza
Yrd. Doç. Dr. Meral Ekici Şahin
2012 Ocak, XXIII + 395 s.

[238]Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu
İsmail Cem Soykan
2012 Ocak, XXIII + 357 s.

[237]Vergi Hukuku Bakımından
Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı
Dr. Erdem Ateşağaoğlu
2012 Ocak, xxii + 401 s.

[236]Açıklamalı ve İçtihatlı
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Şerhi
Doç. Dr. Gökhan Kürşat Yerlikaya
2012 Ocak, XII + 944 s.

[235]Türk Marka Hukuku
Uğur Çolak
2016 Şubat, XXXIV + 1018 s.

[235]Türk Marka Hukuku
Uğur Çolak
2014 Şubat, XXX+864 s.

[235]Türk Marka Hukuku
Uğur Çolak
2012 Şubat, xxv + 1014 s.

[234]Assessing the Transfer of Personal Data in the European Union in the Light of the Data Protection Directive
Doç. Dr. Cemil Kaya
2011 Aralık, X + 71 s.

[233]JUSTICE
Adli Hakimlik Çalışma Kitabı (2 Cilt)
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2016 Ocak, XII + 2545 s.

[233]JUSTICE
Adli Hakimlik Çalışma Kitabı (2 Cilt)
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2015 Nisan, XII + 2543 s.

[233]JUSTİCE
Adli Hakimlik Çalışma Kitabı (2 Cilt)
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2014 Ağustos, XXII+2514 s.

[233]JUSTICE
Adli Hakimlik Çalışma Kitabı (2 Cilt)
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2012 Ekim, C.1: XIV + 1152 C.2:

[233]JUSTICE
Adli Yargı Hukuk Soruları (2 Cilt)
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2011 Aralık, 2052 s.

[232]Anayasa Mahkemesi Kararlarında
İmar Hukukunun Temel İlkeleri
Prof. Dr. Nusret İlker Çolak
2011 Aralık, VI + 419 s.

[231]Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu
Makaleler - Tebliğler
Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu
2011 Aralık, X + 406 s.

[230]Avukatlar ve Hakimler İçin
Medeni Usul Hukuku
İsmail Ercan
2015 Mart, XXVII + 775 s.

[230]Avukatlar ve Hakimler İçin
Medeni Usul Hukuku
Özel Hukuk Yargısı - 6100 Sayılı Hukuk muhakemeleri Yasası'na Göre
İsmail Ercan
2013 Şubat, XXIV + 600 s.

[230]Avukatlar ve Hakimler için
Medeni Usul Hukuku
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasası'na Göre
İsmail Ercan
2011 Aralık, XXIV + 581 s.

[229]Ceninin Hukuki Konumu
Dr. Tülay Aydın Ünver
2011 Aralık, xvi + 181 s.

[228]Yasamanın İlkeleri
Jeremy Bentham
2017 Haziran, XII + 112 s.

[228]Yasamanın İlkeleri
Jeremy Bentham
2011 Aralık, xii + 112 s.

[227]Prosedürel Doğal Hukuk
Lon L. Fuller'in Hukuk Kavramı
Doç. Dr. Sururi Aktaş
2011 Aralık, xi + 126 s.

[226]Paylı Mülkiyette Paydaşın Kullanma ve Yararlanma Hakkı
Dr. İlker Öztaş
2011 Aralık, xxi + 384 s.

[225]Vasiyetnamenin Yorumu
Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne
2011 Aralık, XIV + 329 s.

[224]THEMIS
İdari Yargı
Prof. Dr. Zehra Odyakmaz
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2015 Nisan, XIII+528 s.

[224]THEMIS
İdari Yargı
5. Yargı Paketi ve Son Güncel Mevzuata Göre
Prof. Dr. Zehra Odyakmaz
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2014 Ağustos, XII+507 s.

[224]THEMIS
İdari Yargı
Konu - Soru - Mevzuat
Prof. Dr. Zehra Odyakmaz
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2013 Ağustos, XII+529 s.

[224]THEMIS
İdari Yargı
Konu - Soru - Mevzuat
Prof. Dr. Zehra Odyakmaz
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2012 Eylül, XII + 491 s.

[224]THEMIS
İdari Yargı
Konu - Soru - Mevzuat
Prof. Dr. Zehra Odyakmaz
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2011 Kasım, XI + 467 s.

[222]Türk Vergi Hukukunda Kişiliğin Sona Ermesi ve Sonuçları (Gerçek Kişiler)
Dr. Tamer Budak
2011 Kasım, xi + 194 s.

[221]6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından
Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk
TBK m. 69 (BK m. 58)
Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel
2011 Kasım, x + 205 s.

[220]Yük Alacaklısı Hakkı
Dr. İbrahim Ağsakal
2011 Kasım, xvi + 306

[219]Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi
Doç. Dr. Arzu Genç Arıdemir
2012 Aralık, XXXVIII + 282 s.

[218]Türk Vergi Hukukunda Değersiz, Şüpheli ve Vazgeçilen Alacaklar
Yrd. Doç. Dr. İrfan Barlass
2011 Ekim, XVII + 216 s.

[217]Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
Prof. Dr. Sibel Özel
Doç. Dr. Mustafa Erkan
Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim

2017 Eylül, XII + 1094

[217]Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
Prof. Dr. Sibel Özel
Doç. Dr. Mustafa Erkan
Hatice Selin Pürselim

2015 Ekim, XII + 1041 s.

[217]Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
Prof. Dr. Sibel Özel
Doç. Dr. Mustafa Erkan
Hatice Selin Pürselim

2014 Eylül, XII+1011 s.

[217]Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler, Milletlerarası Sözleşmeler
Prof. Dr. Sibel Özel
Doç. Dr. Mustafa Erkan
Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim

2013 Eylül, XII+993 s.

[217]Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
Prof. Dr. Sibel Özel
Doç. Dr. Mustafa Erkan
Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim

2012 Eylül, XII + 915 s.

[217]Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler, Milletlerarası Anlaşmalar
Prof. Dr. Sibel Özel
Doç. Dr. Mustafa Erkan
Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim

2011 Ekim, XIII + 895 s.

[216]Fransa Örneğinde Avrupa'daki İslam Etkisi
Müslümanların Avrupa Devletlerini ve Toplumlarını Dönüştürmesi
Dr. Deniz Altınbaş
2011 Kasım, vii + 599 s.

[215]Suça İştirakte Yardım Edenin Ceza Sorumluluğu
Doç Dr. Vesile Sonay Evik
2013 Mart, XX+387 s.

[214]Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu
Yeni Türk Borçlar Kanunu
ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Prof. Dr. İlhan Helvacı
2011 Aralık, XV + 1392 S.

[213]Hukuk ve Etik Boyutuyla
Ötanazi
Prof. Dr. Nur Centel
2011 Aralık, VIII + 408 s.

[212]Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
Yard. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı
2011 Aralık, XVII + 601 s.

[211]Temel Çevre Mevzuatı
Anayasal ve Yasal Düzenlemeler, Yönetmelikler
Doç. Dr. Sevim Budak
Doç. Dr. Ahmet M. Güneş

2011 Ekim, VIII +754 s.

[210]Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından
Televizyon Reklamlarının Hukuki Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği
Ali Yaşar
2012 Kasım, XX + 261 s.

[209]Anılarla Dünden Bugüne
Cevad Odyakmaz
2011 Kasım, XXXI + 974 s.

[208]Postmodern Teori
Prof.Dr. Müslüm Turan
2011 Kasım, x + 258 s.

[207]İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi
Doç. Dr. Cemil Kaya
2014 Nisan, XVII+254 s.

[207]İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi
Doç. Dr. Cemil Kaya
2011 Ekim, xv + 254 s.

[206]Marka Hakkının İhlalinde Yoksun Kalınan Kazancın Talebi
Coşku Gönen
2011 Ekim, xiv + 96 s.

[205]Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı ve Korunması
Dr. Doruk Gönen
2011 Ekim, xx + 262 s.

[204]THEMIS
Ticari İşletme Hukuku
Ticaret Hukuku Cilt I
Dr. Tamer Bozkurt
2013 Temmuz, XX+275 s.

[204]THEMIS
Ticari İşletme Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2012 Ekim, XXI + 263 s.

[204]THEMIS
Ticari İşletme Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2012 Temmuz, XX + 263

[204]THEMIS
Ticaret Hukuku: Ticari İşletme Hukuku, Şirketler ve Kooperatifler Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2011 Ekim, XXXVI + 601 s.

[203]Yasama Dokunulmazlığı
Müessesenin Amacı Karşısında 1982 Anayasası'nda Yasama Dokunulmazlığının Kapsamı ve İstisnaları
Osman Serkan Gülfidan
2011 Ekim, xiii + 149 s.

[202]Roma Hukukunda Tahkim
İpek Sevda Söğüt
2011 Eylül, xvi + 180 s.

[201]THEMIS
Kıymetli Evrak Hukuku
Ticaret Hukuku Cilt III
Dr. Tamer Bozkurt
2013 Temmuz, XX+252 s.

[201]THEMIS
Kıymetli Evrak Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2012 Ekim, XXII + 247 s.

[201]THEMIS
Kıymetli Evrak Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2012 Temmuz, XX + 245 s.

[201]THEMIS
Ticaret Hukuku: Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Kara Taşıma Hukuku
Dr. Tamer Bozkurt
2011 Eylül, XXXII + 573

[200]Demokrasi
Prof. Dr. Oktay Uygun
2017 Şubat, XII + 404 s.

[200]Demokrasi
Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar
Prof. Dr. Oktay Uygun
2014 Nisan, XII+404 s.

[200]Demokrasi
Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar
Prof. Dr. Oktay Uygun
2013 Mart, XII+402 s.

[199]6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak
Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi
Dr. Merve Yılmaz
2011 Eylül, XX + 250 s.

[198]Kararlarından Hareketle
Kamu Yararı Kavramına Danıştay'ın Bakışı
Doç. Dr. Cemil Kaya
2011 Eylül, xviii + 325 s.

[197]Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2016 Mayıs, XLIII + 659 s.

[197]Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2012 Kasım, XLI + 657 s.

[197]Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2011 Ekim, XXXIX + 582 s.

[196]THEMIS
Medeni Usul Hukuku
İsmail Ercan
2014 Ağustos, XXVII+516 s.

[196]THEMIS
Medeni Usul Hukuku
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasası'na Göre
İsmail Ercan
2013 Eylül, XXII+530 s.

[196]THEMIS
Medeni Usul Hukuku
İsmail Ercan
2012 Kasım, XXII + 512 s.

[196]THEMIS
Medeni Usul Hukuku
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasası'na Göre
İsmail Ercan
2011 Kasım, XXIV +488 s.

[196]THEMIS
Medeni Usul Hukuku
İsmail Ercan
2011 Eylül, XXIV + 488 s.

[195]Sorumsuzluk Anlaşmaları
Dr. Nilgün Başalp
2011 Kasım, XXXIV + 510 s.

[194]Türk Hukukunda
Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü
Dr. Pınar Çağla Kandıralıoğlu
2011 Eylül, xxiii + 284 s.

[193]THEMIS
İktisadi Düşünce Okulları
Tufan Samet Özdurak
2014 Ekim, IX+242 s.

[193]THEMIS
İktisadi Düşünce Okulları
Tufan Samet Özdurak
2011 Eylül, VIII + 204

[192]THEMIS
Ceza Muhakemesi Hukuku
İsmail Ercan
2015 Kasım, XVI + 376 s.

[192]THEMIS
Ceza Muhakemesi Hukuku
İsmail Ercan
2014 Ekim, XVI+374 s.

[192]THEMIS
Ceza Muhakemesi Hukuku
İsmail Ercan
2014 Nisan, XVI+375 s.

[192]THEMIS
Ceza Muhakemesi Hukuku
İsmail Ercan
2013 Temmuz, XVI+364 s.

[192]THEMIS
Ceza Muhakemesi Hukuku
İsmail Ercan
2012 Ağustos, XVI + 350 s.

[192]THEMIS
Ceza Muhakemesi Hukuku
İsmail Ercan
2011 Ağustos, XVIII + 397

[191]THEMIS
Ceza Hukuku Genel Hükümler
İsmail Ercan
2015 Ağustos, XV + 326 s.

[191]THEMIS
Ceza Hukuku Genel Hükümler
İsmail Ercan
2014 Temmuz, XV+316 s.

[191]THEMIS
Ceza Hukuku Genel Hükümler
İsmail Ercan
2013 Eylül, XV+314 s.

[191]THEMIS
Ceza Hukuku Genel Hükümler
İsmail Ercan
2013 Ocak, XV + 314 s.

[191]THEMIS
Ceza Hukuku Genel Hükümler
İsmail Ercan
2012 Temmuz, XV + 294 s.

[191]THEMIS
Ceza Hukuku
Genel Hükümler - Özel Hükümler
İsmail Ercan
2011 Ağustos, XVIII + 621

[190]THEMIS
KPSS Tarih Notları
Hakimlik, Kaymakamlık, İcra Müdürlüğü ve Öğretmenlik Sınavları
Şehriban Ercan
2014 Ekim, XIX+522 s.

[190]THEMIS
KPSS Tarih Notları
Konu Anlatımı, Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular
Şehriban Ercan
2013 Ağustos, XV + 580 s.

[190]THEMIS
KPSS Tarih
Hakimlik, Kaymakamlık ve Kurum Sınavları
Şehriban Ercan
2012 Temmuz, XIV + 477

[190]THEMIS
KPSS - Tarih
Hakimlik, Kaymakamlık ve Kurum Sınavları
Şehriban Ercan
2011 Ağustos, XIV + 544

[189]TCK'nın 245. Maddesinde Düzenlenen
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
Dr. Ziya Koç
2011 Eylül, xviii + 337 s.

[188]Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye
Salih Uygar Kılınç
2011 Ağustos, xvi + 249

[187]Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavramı ve Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi
Doç. Dr. Emrehan İnal
2011 Ekim, xix + 268 s.

[186]Avrupa Birliği Çevre Hukuku
Doç. Dr. Ahmet M. Güneş
2011 Ekim, xxii +538 s.

[185]Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde
Makul Sürede Yargılanma Hakkı
Mükerrem Onur Başar
2011 Eylül, xiv + 137 s.

[184]Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla
Yargı Etiği
Ulusal Düzenlemeler - Uluslararası Düzenleme ve İlkeler - Yargı Kararları
Ömer Serdar Atabey
Dr. Ahmet Ulutaş

2011 Eylül, viii + 128 s.

[183]THEMIS
Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Zehra Odyakmaz
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2015 Ağustos, XVIII + 266 s.

[183]THEMIS
Anayasa Hukuku - İdare Hukuku
Prof. Dr. Zehra Odyakmaz
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2012 Ağustos, XL + 655 s.

[183]THEMIS
Anayasa Hukuku - İdare Hukuku
Prof. Dr. Zehra Odyakmaz
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2011 Aralık, XXXIX + 560 s.

[183]THEMIS
Anayasa Hukuku - İdare Hukuku
Hakim ve Kaymakam Adayları İçin
Prof. Dr. Zehra Odyakmaz
Ümit Kaymak
İsmail Ercan

2011 Temmuz, XXXIX + 550

[182]Kabahatler Hukuku
Doç. Dr. Zeynel T. Kangal
2011 Haziran, xxv + 395 s.

[181]6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler
Genel Hükümler
Av. Umut Yeniocak
2011 Haziran, XXVI + 229 s.

[180]Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası Medeni Yargılama Hukuku Sistemleri'ndeki Reform Çalışmaları, Yeni Gelişmeler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
Ayşe Gülin Güralp
2011 Temmuz, XXXIV+456 s.

[179]Uluslararası II. Sağlık Hukuku Sempozyumu
13-14 Kasım 2009, İstanbul

2011 Ağustos, XXII+504 s.

[178]Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-
Dr. Mustafa Yavuz
2011 Haziran, xliv + 324 s.

[177]Roma Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç
Yard. Doç. Dr. Nurcan İpek

2017 Eylül, X + 164 s.

[177]Roma Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç
Yard. Doç. Dr. Nurcan İpek

2016 Nisan, X + 164 s.

[177]Roma Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç
Yard. Doç. Dr. Nurcan İpek

2014 Eylül, X+164 s.

[177]Roma Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç
Yard. Doç. Dr. Nurcan İpek

2013 Mart, X+164 s.

[177]Roma Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç
Yard. Doç. Dr. Nurcan İpek

2011 Mart, X + 164 s.

[176]İcra ve İflâs Hukukunda
Gecikmiş İtiraz
Alper UYUMAZ
2011 Haziran, xii + 132

[175]Denizde Çatma Hukuku
Doç. Dr. Didem Algantürk Light
2011 Temmuz, xxv + 157 s.

[174]Medeni Yargılama Hukukunda
İstinaf
Av. Murat Özgür Çiftçi
2011 Temmuz, xxxi + 1200 s.

[173]CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı
Av. Yavuz Dayıoğlu
2011 Mayıs, XXXVII + 181 s.

[172]Yönetim Muhasebesinde Zaman Odaklı Yaklaşımlar
Dr. Çağla Ersen Cömert
2011 Nisan, xix + 136 s.

[171]818 ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunlarında
Borçlular Arasında Teselsül
Ahmet Hakan Dağdelen
2011 Mayıs, xvi + 227 s.

[170]Türkiye'de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde
Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim:
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yard. Doç. Dr. Ali Yeşilırmak
2011 Nisan, xx + 346 s.

[169]Müşterek Avarya Hukuku
Prof. Dr. Ergon Çetingil
Prof. Dr. Rayegân Kender
Prof. Dr. Samim Ünan

2011 Mayıs, xxvii + 448 s.

[168]Uzak Doğu'da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış
Yard. Doç. Dr. Seda Özmumcu
2013 Nisan, XXVI+500 s.

[168]Uzak Doğu'da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış
Yard. Doç. Dr. Seda Özmumcu
2012 Haziran, XXIV + 403 s.

[167]Hukuk Eğitimi Yöntemi Olarak
İdare Hukukunda Sanal Mahkemeler
Prof. Dr. Nusret İlker Çolak
2011 Nisan, xii + 334 s.

[166]Eleştirel Hukuk Çalışmaları
Doç. Dr. Sururi Aktaş
2011 Mart, xv + 234 s.

[165]Yeni Ticaret Kanununun Vergi Hukukuna Etkileri
Hasan Dursun
2011 Mayıs, x + 150 s.

[164]Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku
Prof. Dr. Nusret İlker Çolak
2015 Şubat, LXIV + 1216 s.

[164]Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku
Prof. Dr. Nusret İlker Çolak
2011 Mart, LVIII + 1025 s.

[163]Yeni Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (6273, 6335 ve 6353 Sayılı Kanunlarla Değişik)
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2012 Aralık, LXXXVI + 938 s.

[163]Karşılaştırmalı
Yeni Türk Ticaret Kanunu
ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (6273 ve 6335 sayılı Kanunlarla değişik)
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2012 Temmuz, LXXXIV + 938 s.

[163]Karşılaştırmalı
Yeni Türk Ticaret Kanunu
ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2011 Mart, LXXXI + 940 s.

[162]Karşılaştırmalı - Gerekçeli 6098 Sayılı
Yeni Türk Borçlar Kanunu
Prof. Dr. Hasan Erman
Doç. Dr. Emrehan İnal
Doç. Dr. Başak Baysal

2011 Mayıs, LI + 937 s.

[161]Gerekçeli - Karşılaştırmalı
Yeni Türk Ticaret Kanunu
ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2011 Mart, CIV + 1640 s.

[160]Türk Medeni Hukukunda
Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi
Dr. Mehmet Şengül
2011 Şubat, xix + 639 s.

[159]Hukuki Mütalaalar Cilt: VIII
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2011 Mart, XX + 386 s.

[158]Ceza Muhakemesinde Katılan
Dr. Ziya Koç
2011 Şubat, xx + 261 s.

[156]Hukuk Sosyolojisine Giriş
Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan
2011 Şubat, xxi + 240 s.

[155]Türk Hukukunda
Bankaların Birleşmesi
Dr. Seda Ş. Güngör
2011 Şubat, xix + 246 s.

[154]İdare Hukukunda
Kamu Düzeni Kavramı
Yrd. Doç. Dr. Özge Okay Tekinsoy
2011 Mart, XXII + 344 s.

[153]İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda
Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi
Dr. Murat Topuz
2011 Ocak, xx + 538 s.

[152]Ceza Muhakemesi Kanununa Göre
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
Mehmet Saydam
2011 Ocak, xvi + 223 s.

[151]Özel Hukukta
Zamanaşımı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erdem
2010 Aralık, XIX + 458 s.

[150]Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku
Prof. Dr. Rayegân Kender
2016 Ekim, XXXI + 430 s.

[150]Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku
Prof. Dr. Rayegân Kender
2015 Ekim, XXVIII + 425 s.

[150]Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir.
Prof. Dr. Rayegân Kender
2014 Ekim, XXVI + 423 s.

[150]Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku
Sigorta Müessesesi, Sigorta Sözleşmesi
Prof. Dr. Rayegân Kender
2013 Mart, XXIV+358 s.

[150]Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku
Prof. Dr. Rayegân Kender
2011 Haziran, XXVII + 354 s.

[149]İdarenin Yasama Tarafından Denetlenmesi
Doç. Dr. Melikşah Yasin
2011 Ocak, xvi + 166 s.

[148]Uluslararası Kamu Hukukunda
İnsanlığın Ortak Mirası
Zeynep Kıvılcım
2010 Aralık, x + 193 s.

[147]Medeni Usul Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti
Doç. Dr. Güray Erdönmez
2014 Nisan, XXIV+558 s.

[147]Medeni usul Hukukunda
Belgelerin İbrazı Mecburiyeti
Doç. Dr. Güray Erdönmez
2010 Aralık, XXI+514 s.

[146]Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü
Dr. A. Tarık Gümüş
2011 Ocak, xix + 630

[145]Türk Hukukunda
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar
Prof. Dr. Şükran Şıpka
2011 Kasım, XLV + 427

[145]Türk Hukukunda
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar
Prof. Dr. Şükran Şıpka
2011 Ocak, XLV + 427

[144]Medeni Hukuk Hocalarına Saygı Günleri

2013 Mart, 304 s.

[143]AB ve Türk Hukukunda
Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanması
Dr. Salih Önder Yeşiltepe
2011 Mayıs, XXII + 280 s.

[142]Kamu Hukuku İncelemeleri
İnsan Hakları, Demokrasi, Hukuk Devleti, Egemenlik
Prof. Dr. Oktay Uygun
2013 Ekim, IX+948 s.

[142]Kamu Hukuku İncelemeleri
Prof. Dr. Oktay Uygun
2013 Mart, IX+941 s.

[141]Uluslararası I. Sağlık Hukuku Sempozyumu
24-25 Nisan 2008 İstanbul
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2011 Ocak, xiv + 351 s.

[140]Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Bir Hakkın Kullanılması
Dr. Uğur Uruşak
2010 Aralık, xvi + 265 s.

[139]Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi C.A.S.
2010 Değişikliklerini İçeren Açıklamalı İngilizce-Türkçe Mevzuatı
Av. Kısmet Erkiner
2010 Aralık, xxvii + 275 s.

[138]Vergi Yönetiminin Düzenleyici İşlemleri
Prof. Dr. Yusuf Ziya Taşkan
2010 Aralık, xii + 102 s.

[137]Anayasa ile Karşılaştırmalı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Mahkeme İçtüzüğü
Prof. Dr. Osman Doğru
2010 Aralık, xx + 210 s.

[136]Sigorta Aracıları Hukuku - I
Doç. Dr. Emine Yazıcıoğlu
2010 Aralık, xviii + 253 s.

[135]Şeffaf Devlette Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Döner
Baskıda, xiv + 317 s.

[134]Türk Siyasal Tarihi 1908-2000
Doç. Dr. Rıdvan Akın
2010 Aralık, xx + 555 s.

[133]İş Sözleşmesinde Feshin Geçersizliğinin Tespiti ve Hukuki Sonuçları
Hale Manav
2013 Mart, XVI+170 s.

[132]Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı
Yard. Doç. Dr. Hamide Tacir
2011 Şubat, XIX + 380 s.

[131]Konut Finansmanı Sözleşmeleri
Dr. Sezer Çabri
2010 Kasım, xxii + 458 s.

[130]Türk Vergi Hukukunda Anayasal Ölçüt: Mali Güç
Dr. Tamer Budak
2010 Kasım, xviii + 314 s.

[129]Makaleler
Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu
2010 Kasım, XXXI + 763

[128]Kitle İletişim Hukuku
Prof. Dr. Nusret İlker Çolak
2013 Ekim, XXX+396 s.

[128]Kitle İletişim Hukuku
Prof. Dr. Nusret İlker Çolak
2010 Kasım, xxiv + 422 s.

[127]Akıl Tutkunu Hukuk
A. Peczenik'in Hukukî Argümantasyon Teorisi Üzerine Bir İnceleme
Dr. Ertuğrul Uzun
2010 Ekim, xiii + 239

[126]Makaleler
Prof. Dr. Selim Kaneti
2011 Ocak, xxiv + 966 s.

[125]Bankacılık Hukukunda
Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması
Av. Ayşegül Özkurt
2010 Ekim, xviii + 235

[124]İnsan Odaklı Devlet ve Özgürlük Öncelikli Anayasa
Yrd. Doç. Dr. Tahsin Erdinç
2010 Ekim, xvi + 302

[123]Notlu
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen

2010 Ekim, xv + 876 s.

[122]Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine
Prof. Dr. Vecdi Aral
2010 Kasım, xxx + 221 s.

[121]Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları
Prof. Dr. Vecdi Aral
2010 Kasım, xx + 253 s.

[120]Günışığında Yönetim - II
Yargısal Korunma
Prof. Dr. İl Han Özay
2010 Ekim, X + 513 s.

[119]Türk İş Hukukunda
İşçinin Sadakat Borcu
Yrd. Doç. Dr. Arzu Arslan Ertürk
2010 Ekim, xxiii + 381 s.

[118]Amerikan Federal İdare Hukukunda
Regülasyon
Yard. Doç. Dr. Cenk Şahin
2010 Ekim, xix + 332 s.

[117]Yaşamda Eğitim ve Öğretim
Prof. Dr. Vecdi Aral
2010 Ekim, xvii + 129

[116]Türk, İsviçre ve Alman Hukuklarında
Şirketler Topluluğuna Güvenden Doğan Sorumluluk
Yard. Doç. Dr. Asuman Yılmaz
2010 Ekim, XXIV + 357 s.

[115]5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'a İlişkin Yargıtay Kararları
Prof. Dr. Nuray Ekşi
2010 Kasım, xxxii + 302 s.

[114]Ticaret Hukuku - Uygulamalı Ders Örnekleri
Prof. Dr. Ömer Teoman
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen

2010 Eylül, XXXVII + 383 s.

[113]İmar Hukuku
Prof. Dr. Nusret İlker Çolak
2014 Aralık, LXI + 1330 s.

[113]İmar Hukuku
Prof. Dr. Nusret İlker Çolak
2010 Ekim, LII + 969 s.

[112]Soybağı Hukuku
Doç. Dr. Cem Baygın
2010 Eylül, xxviii + 498 s.

[111]Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan
(2 Cilt)
Komisyon (B.İ. Engin, B. Baysal, T. Aydın Ünver, C. Pekmez)
2010 Eylül, LVI + 2020

[110]İçtihatlı - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen

2014 Ocak, XXXI+2012 s.

[110]İçtihatlı-Notlu
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen

2010 Ekim, xxii + 1701 s.

[109]İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin M.B. ve Diğerleri v. Türkiye, D.B. v. Türkiye, Douba v. Türkiye, Alipour ve Hosseinzadgan v. Türkiye, Davalarında 12 Haziran 2010 ve 13 Temmuz 2010 Tarihlerinde Verdiği Kararların Türkçe Tercümeleri Ve İngilizce Metinler
Prof. Dr. Nuray Ekşi
2010 Ağustos, viii + 179

[108]Avrupa Birliği Uyum Sürecinde
Türk İhale Rejiminin Şeffaflık Açısından Değerlendirilmesi
Muzaffer Akdoğan
2010 Ağustos, xx + 211

[107]Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinin Ehliyet Durumu
Dr. Ömer Ergün
2010 Ağustos, ix + 278

[106]Mülkiyet Hakkına Vergisel Müdahaleler Bakımından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne Kişisel Başvuru
Gamze Gümüşkaya
2010 Eylül, xvi + 296 s.

[105]Hukuk Kuralı (Regula Iuris) Kavramı
Doç. Dr. Havva Karagöz
2010 Temmuz, viii + 178

[104]Toplu Yapılarda Yönetim
Yard. Doç. Dr. Seda Öktem Çevik
2010 Temmuz, xxii + 312 s.

[103]Tespit Davaları
Prof. Dr. Baki Kuru
Prof. Dr. Ali Cem Budak

2010 Haziran, 391 s.

[102]Türk Borçlar Kanunu'na Göre
Zamanaşımı
Av. Ergin Akçay
2010 Haziran, xiii + 171 s.

[101]Borçlar Hukuku, Miras Hukuku ve Eşya Hukukuna İlişkin
Hukuki Mütalaalar
Prof. Dr. İlhan Helvacı
2010 Temmuz, xxiv + 728

[100]Fikri ve Sınai Haklar Hukukunda
Entegre Devre Topografyaları
Av. Özden Yüce
2010 Haziran, xii + 152 s.

[099]Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre
Anonim Ortaklıkların Bölünmesi
Yard. Doç. Dr. Hakan Çebi
2010 Haziran, xlv + 301 s.

[098]Tebligat Hukuku
Prof. Dr. Timuçin Muşul
2010 Haziran, xxviii + 427

[097]İflâsın Ertelenmesi
Prof. Dr. Timuçin Muşul
2010 Haziran, xviii + 333 s.

[096]Hukuka Postmodern Yaklaşım
Doç. Dr. Murat Yüksel
2010 Mayıs, viii + 182 s.

[095]İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Charahili v. Türkiye, Kesmiri v. Türkiye, Ranjbar ve Diğerleri v. Türkiye, Tehrani ve Diğerleri v. Türkiye Davalarında 13 Nisan 2010 Tarihinde Verdiği Kararların Türkçe Tercümeleri ve İngilizce Metinleri
Prof. Dr. Nuray Ekşi
2010 Mayıs, x + 217 s.

[094]Introduction To Turkish Law
Prof. Dr. Yücel Oğurlu
Assist. Prof. Dr. Bünyamin Gürpınar

2015 Mayıs, XVII + 243 s.

[094]Introduction to Turkish Law
Prof. Dr. Yücel Oğurlu
Assist. Prof. Dr. Bünyamin Gürpınar

2010 Nisan, xvi + 235 s.

[093]İdare Hukuku - II
Prof. Dr. Turan Yıldırım
Doç. Dr. Melikşah Yasin
Doç. Dr. H. Eyüp Özdemir
Doç. Dr. Gül Üstün
Yrd. Doç. Dr. Özge Okay Tekinsoy

2010 Nisan, xviii + 277 s.

[092]Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu
Dr. Hakkı Hakan Erkiner
2010 Nisan, xviii + 403 s.

[091]Yeni Tıbbi Yöntemlerin Hukuka Uygunluğu
Dr. Mehmet Emin Özgül
2010 Nisan, xvi + 367 s.

[090]Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1. Protokole Göre
Malvarlığı Haklarının Korunması
Av. H. Gürbüz Sarı
2010 Nisan, xvii + 214 s.

[089]Sermaye Piyasasında Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Suçlar
Dr. Selman Dursun
2010 Nisan, xxiii + 437 s.

[088]Banka Alacaklarının İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi
Dr. Müjgan Tunç Yücel
2010 Mayıs, L + 364 s.

[087]Medeni Yargılamada
Taraf Ehliyeti
Doç. Dr. Serdar Kale
2010 Nisan, xvi + 237 s.

[086]Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu
Komisyon (İÜHF)
2010 Nisan, xii + 375 s.

[085]1982 Anayasası'nın Yapım Süreci
Doç. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz
2010 Nisan, x + 157 s.

[084]Yasal Önalım Hakkı
Didem Akalp Demirtabak
2010 Mart, xvi + 143 s.

[083]Roma Hukukunda Kadın
Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç
2010 Mart, xv + 213 s.

[082]Avrupa Birliği Külli Takip Hukukunda
Temel Menfaatler Merkezi (Centre of Main Interests) ve Forum Shopping
Yard. Doç. Dr. Seda Özmumcu
2010 Mart, xiv + 101 s.

[081]Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk
Yard. Doç. Dr. Sevtap Metin
2010 Mart, xix + 579 s.

[080]1862 Rum Patrikliği Nizamatı Çerçevesinde
Fener Rum-Ortodoks Patrikhanesi
Doç. Dr. Cihan Osmanağaoğlu Karahasanoğlu
2010 Mart, xii + 342 s.

[079]Uluslararası Vergi Hukuku'nda Tahkim
Dr. Murat Yıldırım
2010 Mart, xxi + 312 s.

[078]İdare Hukukunda "e-Devlet" Dönüşümü ve Dijitalleşen Kamu Hizmeti
Prof. Dr. Yücel Oğurlu
2010 Şubat, xviii + 396 s.

[077]Türk Hukuku ve Avrupa Birliği Direktifleri Uyarınca
Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Denetimi
Dr. İrem Aral
2010 Şubat, xv + 271 s.

[076]100 Soru - 100 Cevap Roma Borçlar Hukuku
Doç. Dr. Pervin Somer
2016 Kasım, XV + 95 s.

[076]100 Soru
Roma Borçlar Hukuku
Doç. Dr. Pervin Somer
2015 Şubat, XIII+95 s.

[076]100 Soru - 100 Cevap
Roma Borçlar Hukuku
Doç. Dr. Pervin Somer
2013 Ekim, VI+95 s.

[076]100 Soru - 100 Cevap
Roma Borçlar Hukuku
Doç. Dr. Pervin Somer
2010 Şubat, xiii + 95 s.

[075]Notlu - İçtihatlı
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen

2010 Şubat, xvii + 1115 s.

[074]Teknik ve Hukuki Boyutlarıyla
İnternete Erişimin Engellenmesi
5651 Sayılı Kanun ve Dünya Uygulamaları
Av. Mehmet Bedii Kaya
2010 Şubat, xxxiv + 156 s.

[073]Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Z.N.S. v. Türkiye Davası
(Başvuru No: 21896/08)
Prof. Dr. Nuray Ekşi
2010 Ocak, viii + 81 s.

[072]Uluslararası Hukukta
Soykırım, Etnik Temizlik ve Saldırı
Yard. Doç. Dr. Semin Töner Şen
2010 Ocak, xvi + 511

[071]Vergi Yargılama Hukukunda Görev ve Yetki
Murat Aygörmez
2010 Ocak, x + 126 s.

[070]Başkanlı Parlamenter Sistem
Cumhurbaşkanının Halk Tarafında Seçildiği Başkanlı Hükümet Modeli ve Türkiye için Tavsiye Edilebilirliği
Doç. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz
2014 Haziran, XIV+361 s.

[070]Başkanlı Parlamenter Sistem
Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye Edilebilirliği
Doç. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz
2009 Aralık, xiv + 343 s.

[069]Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması
Dr. Abdulkerim Yıldırım
2009 Aralık, xxiv + 455

[068]Kadınların İnsan Hakları Sözleşmesi
Nazan Moroğlu
2009 Aralık, xviii + 477 s.

[067]Devletin Temel Amaç ve Ödevleri Işığında
Öznel Gelişme Hakkı
Betül Aslan
2009 Aralık, xvi + 172 s.

[066]Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil
Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu
2009 Aralık, xxviii + 576 s.

[065]Türk Medeni Kanunu'na Göre
Yerleşim Yeri
Yrd. Doç. Dr. Gülşah Vardar Hamamcıoğlu
2009 Aralık, xxii + 165 s.

[064]Borçlar Kanunu'na Göre
Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları
Yard. Doç. Dr. Sendi Yakuppur
2009 Kasım, xiv + 142 s.

[063]Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem
Ceza ve Pişmanlık Yönetmelikleri
Yard. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı
2009 Kasım, xii + 253 s.

[062]Medeni Usul Hukuku Ders Malzemesi
Prof. Dr. Ali Cem Budak
2009 Kasım, ix + 150 s.

[061]Deniz Ticareti Hukuku II
Navlun Sözleşmesi
Prof. Dr. Tahir Çağa
Prof. Dr. Rayegân Kender

2010 Ekim, xvi + 297 s.

[061]Deniz Ticareti Hukuku - II
Navlun Sözleşmesi
Prof. Dr. Tahir Çağa
Prof. Dr. Rayegân Kender

2009 Kasım, xxi + 295 s.

[060]İdare Hukuku
Prof. Dr. Turan Yıldırım
Doç. Dr. Melikşah Yasin
Doç. Dr. Nur Kaman
Doç. Dr. H. Eyüp Özdemir
Doç. Dr. Gül Üstün
Yrd. Doç. Dr. Özge Okay Tekinsoy

2016 Kasım, XXX + 970 s.

[060]İdare Hukuku
Prof. Dr. Turan Yıldırım
Doç. Dr. Melikşah Yasin
Doç. Dr. Nur Kaman
Doç. Dr. H. Eyüp Özdemir
Doç. Dr. Gül Üstün
Yrd. Doç. Dr. Özge Okay Tekinsoy

2015 Ekim, XXX + 970 s.

[060]İdare Hukuku
Prof. Dr. Turan Yıldırım
Doç. Dr. Melikşah Yasin
Doç. Dr. Nur Kaman
Doç. Dr. H. Eyüp Özdemir
Doç. Dr. Gül Üstün
Yrd. Doç. Dr. Özge Okay Tekinsoy

2013 Ekim, XXX+920 s.

[060]İdare Hukuku
Prof. Dr. Turan Yıldırım
Doç. Dr. Melikşah Yasin
Doç. Dr. Nur Kaman
Doç. Dr. H. Eyüp Özdemir
Doç. Dr. Gül Üstün
Yrd. Doç. Dr. Özge Okay Tekinsoy

2012 Kasım, XXX + 832 s.

[060]İdare Hukuku
Prof. Dr. Turan Yıldırım
Doç. Dr. Melikşah Yasin
Doç. Dr. Nur Kaman
Doç. Dr. H. Eyüp Özdemir
Doç. Dr. Gül Üstün
Yrd. Doç. Dr. Özge Okay Tekinsoy

2012 Nisan, xxx + 832 s.

[060]İdare Hukuku
Prof. Dr. Turan Yıldırım
Doç. Dr. Melikşah Yasin
Doç. Dr. Nur Kaman
Doç. Dr. H. Eyüp Özdemir
Doç. Dr. Gül Üstün
Yrd. Doç. Dr. Özge Okay Tekinsoy

2011 Mart, XXX + 830 s.

[060]İdare Hukuku - I
Prof. Dr. Turan Yıldırım
Doç. Dr. Nur Kaman

2009 Ekim, xxiii + 542 s.

[059]Deniz Ticareti Hukuku I
Giriş, Donatan ve Kaptan
Prof. Dr. Tahir Çağa
Prof. Dr. Rayegân Kender

2010 Ekim, xv + 217 s.

[059]Deniz Ticareti Hukuku - I
Giriş, Gemi, Donatan ve Kaptan
Prof. Dr. Tahir Çağa
Prof. Dr. Rayegân Kender

2009 Ekim, xviii + 211 s.

[058]Katma Değer Vergisinde Sorumluluk
Doç. Dr. Erkan Aydın
2009 Ekim, xx + 197 s.

[057]Tüketici Hukukunda Haksız Şartlar
Dr. Ömer Çınar
2009 Ekim, xvii + 286 s.

[056]Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mütalaalar
Prof. Dr. Şükrü Yıldız
2009 Ekim, x + 309 s.

[055]İcra ve İflas Hukuku Açısından
Malvarlığı veya Ticari İşletmenin Devri
Yard. Doç. Dr. Okay Durman
2009 Ekim, xxi + 240 s.

[054]Uluslararası Ceza Yargılamalarında
Cinsel Suçlar
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hamdi Topal
2009 Ekim, xviii +349 s.

[053]Ceza Kanunları
Yard. Doç. Dr. R. Yılmaz Yazıcıoğlu
2009 Ekim, xx + 810 s.

[052]Vakıflar Mevzuatı
Dr. Sanem Aksoy Dursun
Doç. Dr. Arzu Genç Arıdemir

2009 Ekim, x + 453 s.

[051]Anayasa Mahkemesi Kararlarının Türleri ve Nitelikleri
İsmail Köküsarı
2009 Ekim, xxii + 316 s.

[050]Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı
Mehmet Akif Etgü
2009 Ekim, xvi + 319 s.

[049]Geleneksel Toplumdan Modern Topluma
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü
Dr. Şule Şahin Ceylan
2009 Ağustos, xxii + 362 s.

[048]Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre
Şirketler Topluluğu Hukuku
Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson
2009 Ağustos, xxviii + 579 s.

[047]Uluslararası Reklam Hukuku Sempozyumu
(8-9 Mayıs 2008)
Komisyon (İÜHF)
2009 Ağustos, xiv + 254 s.

[046]Rekabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar
2002/2 Sayılı Grup Muafiyeti Tebliğinde Eşik Sistemine Geçiş, Olası Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yard. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı
2009 Ağustos, xi + 313 s.

[045]Konut Finansman Sisteminde İhraç Edilen Menkul Kıymetler ve Teminatları
Dr. Aslı Makaracı Başak
2009 Temmuz, xx + 215 s.

[044]Bankacılık Kanunu'na Göre
Zimmet Suçu
Bankacılık K. m. 160
Davut Gürses
2009 Temmuz, xvi + 150 s.

[043]Fikri Mülkiyet Hukukundan Kaynaklanan Suçlar
5846 s. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki Suçlar
Yard. Doç. Dr. R. Yılmaz Yazıcıoğlu
2009 Temmuz, xxx + 557 s.

[042]99 Soruda Neden ve Nasıl
Çağdaş Bir Anayasa
Prof. Dr. Süheyl Batum
2010 Ocak, xviii + 460 s.

[042]99 Soruda Neden ve Nasıl
Çağdaş Bir Anayasa
Prof. Dr. Süheyl Batum
2009 Haziran, xviii + 460 s.

[041]Sanayi Devriminden Küreselleşmeye
Sosyal Haklar
Doç. Dr. Nihat Bulut
2009 Haziran, xx + 329 s.

[040]İmar Hukukunda
İdarenin Yıkma Yetkisinin Kullanımının Usul ve Esasları
Doç. Dr. Melikşah Yasin
2009 Haziran, xiii + 162 s.

[039]Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu
Doç. Dr. Gül Üstün
2009 Haziran, xvi + 240 s.

[038]Ürün Sorumluluğu ve Ayıp Kavramı
Emrah Kulaklı
2009 Haziran, xiv + 128 s.

[037]İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
Prof. Dr. Ali Cem Budak
2010 Ocak, xxii + 233

[037]İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
Prof. Dr. Ali Cem Budak
2009 Nisan, xxii + 233 s.

[036]Sektörün Uluslararası Rekabet Gücüne Etkisi Bağlamında
Deniz Ticaretinin Vergilendirilmesi
Cem Üstüner
2009 Nisan, xxix + 417 s.

[035]Sinema Eserleri ve Eser Sahibinin Hakları
Yard. Doç. Dr. Yalçın Tosun
2013 Ocak, XXI + 425 s.

[035]Sinema Eserleri ve Eser Sahibinin Hakları
Yard. Doç. Dr. Yalçın Tosun
2009 Nisan, xxi + 425 s.

[034]Kesin Hükmün Objektif Sınırları
Yard. Doç. Dr. Hamide Özden Özkaya-Ferendeci
2009 Nisan, xxxvi + 234 s.

[033]Deniz Hukukunda Liman Devleti Yetkisi ve Denetimi
Gemi Kaynaklı Deniz Kirliliğinin Önlenmesinde Değişen Yetki Dengeleri Bağlamında Liman Devleti Yetkisinin Artan Önemi
Dr. Derya Aydın Okur
2009 Nisan, xxiii + 312 s.

[032]Teminat Sözleşmelerinde Rücu İlişkileri
Dr. A. Özge Yenice
2009 Nisan, xx + 155 s.

[031]İnsan Hakları ve Özgürlük Boyutuyla
İfade Özgürlüğü
Gerekçeleri ve Sınırları
Dr. Kemal Şahin
2009 Mart, xxii + 522 s.

[030]Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
Nil Karabağ Bulut
2009 Mart, xiv + 146 s.

[029]Haksız Rekabette Maddi Tazminat Davası
Murat Oruç
2009 Mart, xvi + 157 s.

[028]Deniz Ticaret Hukuku Cilt I
Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ergon Çetingil
Prof. Dr. Rayegân Kender
Doç. Dr. Emine Yazıcıoğlu

2016 Ekim, XXI+400 s.

[028]Deniz Ticaret Hukuku Cilt I
Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ergon Çetingil
Prof. Dr. Rayegân Kender
Doç. Dr. Emine Yazıcıoğlu

2014 Mart, XXI+400 s.

[028]6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Güncellenmiş Onüçüncü Baskı
Deniz Ticareti Hukuku Cilt 1
Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ergon Çetingil
Prof. Dr. Rayegân Kender
Doç. Dr. Emine Yazıcıoğlu

2012 Kasım, XXI + 369 s.

[028]Deniz Ticareti Hukuku
Temel Bilgiler (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları İle Birlikte)
Prof. Dr. Ergon Çetingil
Prof. Dr. Rayegân Kender

2010 Kasım, xxvi + 404 s.

[028]Deniz Ticareti Hukuku
Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ergon Çetingil
Prof. Dr. Rayegân Kender

2009 Ekim, xxii + 394 s.

[028]Deniz Ticareti Hukuku
(Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ergon Çetingil
Prof. Dr. Rayegân Kender

2009 Mart, xxii + 392 s.

[027]Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile
Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Prof. Dr. Ali Cem Budak
2011 Şubat, XLII + 581 s.

[027]Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Federal Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile
Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı
Prof. Dr. Ali Cem Budak
2010 Temmuz, xxxvi + 554 s.

[027]Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Federal Medeni Usul Kanunu Tasarısı ve Alman Medeni Usul Kanunu ile
Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı
Prof. Dr. Ali Cem Budak
2009 Şubat, xxviii + 447

[026]Sözleşmenin Uyarlanması
Doç. Dr. Başak Baysal
2017 Mart, XXXVI + 518 s.

[026]Sözleşmenin Uyarlanması
Doç. Dr. Başak Baysal
2009 Şubat, xxviii + 306 s.

[025]4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'na İlişkin Yargıtay Kararları
Prof. Dr. Nuray Ekşi
2009 Ocak, xvi + 109 s.

[024]Türk Medeni Kanununda Yer Alan Velâyet Hükümleri Kapsamında
Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler
(MK md.346, md. 347, md.348)
Prof. Dr Gülçin Elçin Grassinger
2009 Ocak, x + 209 s.

[023]Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat
Prof. Dr. Nuray Ekşi
2012 Kasım, XIV + 603 s.

[023]Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat
Prof. Dr. Nuray Ekşi
2010 Ekim, xv + 620 s.

[023]Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat
Prof. Dr. Nuray Ekşi
2010 Şubat, xiv + 535 s.

[023]Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat
Prof. Dr. Nuray Ekşi
2009 Ekim, xiv + 529

[023]Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat
Prof. Dr. Nuray Ekşi
2009 Ocak, xiv + 544 s.

[023]Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat
Prof. Dr. Nuray Ekşi
2008 Ekim, xii + 489 s.

[022]Borçlar Hukukunda Hâkimin Sözleşmeyi Tamamlaması
Dr. Sanem Aksoy Dursun
2008 Eylül, xvi + 222 s.

[021]Gemi Sınıflama Kuruluşlarının Faaliyetleri ve Sorumluluğu
Dr. İbrahim Serdar Koyuncu
2008 Eylül, xxi + 232 s.

[020]Uluslararası Kara, Hava ve Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında
Taşıyıcının / Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı
Kübra Yetiş Şamlı
2008 Eylül, xv + 259 s.

[019]Modern Toplum ve Hukuk Devleti
Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan
2008 Temmuz, xiii + 417 s.

[018]Hukukta Bilgelik Dolu Özlü Sözler
Güstav Radbruch
2008 Haziran, x + 133 s.

[017]Milletlerarası Satım Hukuku
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması
Prof. Dr. Yeşim M. Atamer
2012 Mayıs, xxvi + 375

[017]Milletlerarası Satım Hukuku
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması
Prof. Dr. Yeşim M. Atamer
2008 Haziran, xxiv + 374 s.

[016]İbni Haldun'un Toplum ve Devlet Kuramı
Prof. Dr. Oktay Uygun
2008 Mayıs, xii + 178 s.

[015]Kredi Açma Sözleşmesi
Dr. Mehmet Deniz Yener
2008 Mayıs, xi + 195 s.

[014]Reklam Hukuku ve Uygulaması
Doç. Dr. Emrehan İnal
Doç. Dr. Başak Baysal

2008 Mayıs, xxv + 325 s.

[013]Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan
Manevi Tazminat
Doç. Dr. Arzu Genç Arıdemir
2008 Mayıs, xviii + 317 s.

[012]Cinsel Azınlıkların Bireysel Hakları
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukuku Çerçevesinde
Nergiz Karadağ
2008 Nisan, xiv + 129 s.

[011]Barış İçinde Birlikte Yaşamanın Hukuk Zemini
Yard. Doç. Dr. Olgun Akbulut
2008 Nisan, xii + 402 s.

[010]Verginin Yasallığı İlkesi
Doç. Dr. Gülsen Güneş
2014 Eylül, xxvi+285 s.

[010]Verginin Yasallığı İlkesi
Doç. Dr. Gülsen Güneş
2011 Ekim, xlvi + 285 s.

[010]Verginin Yasallığı İlkesi
Doç. Dr. Gülsen Güneş
2008 Mart, xxxiv + 254

[009]Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak
Türk Medeni Kanununa Göre

Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı
Prof. Dr. İlhan Helvacı
2008 Şubat, xlvii + 423 s.

[008]Hâlâ Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik?
Tehditler, Avantajlar ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Nevhis Deren-Yıldırım
2008 Şubat, xiv + 223 s.

[007]Roma Hukuku Uygulamaları
Prof. Dr. Diler Tamer
2008 Şubat, vi + 314 s.

[006]Vedia Sözleşmesi
Dr. Mehmet Deniz Yener
2008 Ocak, xii + 131 s.

[005]Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Teknolojik Koruma
Bilişim ve Eser Koruması; WIPO, AB, ABD ve Türkiye'de Teknolojik Önlemler; DRM, Hukuki ve Sosyal Sonuçlar
Dr. İbrahim Emre Bayamlıoğlu
2008 Ocak, xxiv + 421 s.

[004]Kentleşme ve Suç
İstanbul?un Kentleşme Süreci ile Suçluluk Arasındaki İlişkinin Kuramsal Değerlendirmesi
Dr. Serkan Gölbaşı
2008 Ocak, xvi + 268 s.

[003]Ulus-Devlet
Yard. Doç. Dr. Ozan Erözden
2013 Mayıs, XIV+199 s.

[003]Ulus-Devlet
Yard. Doç. Dr. Ozan Erözden
2008 Ocak, xii + 159 s.

[002]Ziya Gökalp'te Türkçülük Akımı
Doç. Dr. Cihan Osmanağaoğlu Karahasanoğlu
2008 Ocak, xii + 161 s.

[001]Federal Devlet
Temel İlkeleri, Başlıca Kurumları ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
Prof. Dr. Oktay Uygun
2007 Kasım, xii + 370 s.

© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.