Dinin, bireyin hayatı anlamlandırmasında taşıdığı önem sebebiyle din ve vicdan özgürlüğü, demokratik devletin temel unsurlarındandır. İnananların kimliklerini ve yaşam biçimlerini şekillendirmesi, hassas nitelikteki bu alanda özgürlüğün kapsamına ilişkin tartışmaların da güncelliğini korumasını sağlamaktadır. Elinizdeki çalışma, din ve vicdan özgürlüğünün kapsamını yeni bir bakışla değerlendirmeyi amaçlamaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Birinci Bölüm
Din ve Vicdan Özgürlüğü Kavramı, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Tarihi Gelişimi ve Korunması
I. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI
A. DİN VE İNSAN HAKLARI İLİŞKİSİ
B. HAKKIN ÖZNESİ
C. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMI
D. DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI VE SINIRLANDIRILMASI REJİMİ
E. DİN VE DEVLET İLİŞKİSİNİN DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK SONUÇLARI
II. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
A. BATI'DA
B. TÜRKİYE'DE
III. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI
A. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASINDA DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
B. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUMA MEKANİZMALARI

İkinci Bölüm
Din ve Vicdan Özgürlüğüyle İlgili Uluslararası ve Ulusal Standartlar
I. DİNİ TOPLULUKLARIN DEVLETLE İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ
A. DİN-DEVLET İLİŞKİSİNİN DİN ÖZGÜRLÜĞÜYLE İLGİLİ SONUÇLARI
B. DEVLETİN TARAFSIZLIĞI VE BİR DİNİ TANIMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
C. DİN-DEVLET İLİŞKİSİ VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
II. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMINDA YER ALAN SOMUT UYGULAMALAR
A. DİNİ AÇIKLAMA ve AÇIKLAMAMA HAKKI
B. DİNİ EĞİTİM HAKKI VE ZORUNLU DİN DERSLERİ
C. VİCDANİ RET
D. DİNİ SEMBOLLER
E. KIRILGAN DURUMDAKİLERİN DİNİ TEZAHÜRLERİ
III. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DİĞER ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ
A. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLİŞKİSİ
B. TOPLANMA VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLİŞKİSİ
C. AYRIMCILIK YASAĞI İLE İLİŞKİSİ
D. EĞİTİM HAKKI İLE İLİŞKİSİ
E. ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI İLE İLİŞKİSİ
SONUÇ YERİNE

KAYNAKÇA