İnternetin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, kitlelerden küçük katkılar toplanması suretiyle fon sağlanması olarak tanımlanabilecek kitle fonlamasının kullanımı da yaygınlaşmıştır. Toplanan fonlar karşılığında kitle fonlaması yatırımcılarına sermaye piyasası araçlarının verilmesi ise konunun sermaye piyasası mevzuatında düzenlenmesini gerektirmiştir. Bu çalışmada kitle fonlaması kurumunun işlevi disiplinler arası bir yöntemle incelenmiş, böylece hukuki düzenlemelerin amacının ne olması gerektiği ve gözetilmesi gereken menfaatlerin çerçevesi belirlenmiştir. Bu çerçevede, dünyada kitle fonlamasının en çok uygulandığı ülkelerden biri olan ABD'deki kitle fonlaması düzenlemelerinin işlevselliği üzerine değerlendirmeler ışığında, kitle fonlamasına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na getirilen hükümler ve Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III 35/A.1) hükümleri incelenmiştir. Kitle fonlaması yatırımcıları, platformlar ve girişim şirketleri arasındaki ilişkilerin hukuki niteliği ile birlikte tarafların sorumluluğu değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KİTLE FONLAMASI KURUMU
1.1. KİTLE FONLAMASI TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
1.2. KİTLE FONLAMASI TÜRLERİ
1.2.1. Bağışa Dayalı Kitle Fonlaması
1.2.2. Ödüle / Ön Satışa Dayalı Kitle Fonlaması
1.2.3. Borca Dayalı Kitle Fonlaması
1.2.4. Sermaye Piyasası Araçlarına Dayalı Kitle Fonlaması
1.3. KİTLE FONLAMASININ EKONOMİK İŞLEVİ
1.3.1. Finansman Yöntemi Olarak Kitle Fonlamasının Ekonomik İşlevi
1.3.2. Yatırım Aracı Olarak Kitle Fonlamasının Ekonomik İşlevi
1.4. KİTLE FONLAMASININ YATIRIMCILAR AÇISINDAN TAŞIDIĞI RİSKLER

İKİNCİ BÖLÜM
ABD HUKUKUNDA PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI
2.1. GİRİŞ
2.2. MENKUL KIYMETLERİN KAYDEDİLMESİ ZORUNLULUĞU VE HALKA AÇIK ŞİRKET STATÜSÜNÜN İSTİSNASI OLARAK DÜZENLENEN KİTLE FONLAMASI
2.2.1. Kitle Fonlaması İhraççıları
2.2.2. Kitle Fonlaması Yatırımcıları
2.2.3. Kitle Fonlaması Aracılarına İlişkin Düzenlemeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI
3.1. GİRİŞ
3.1.1. Türk Hukukunda Kitle Fonlamasına İlişkin Hukuki Düzenlemeler
3.1.2. Kitle Fonlaması Tanımı ve Kapsamı
3.1.3. İzahname / İhraç Belgesi Yükümlülüğü ve İstisnası
3.1.4. Halka Açık Anonim Şirket Statüsü ve İstisnası
3.2. PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI TARAFLARI
3.2.1. Girişim Şirketi / Girişimci
3.2.2. Yatırımcılar
3.2.3. Platformlar
3.2.4. Emanet Yetkilisi
3.3. PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASINDA TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLER
3.3.1. Platform Girişimci/Girişim Şirketi İlişkisi
3.3.2. Platform Yatırımcı İlişkisi
3.3.3. Yatırımcı Girişimci/Girişim Şirketi İlişkisi
SONUÇ

KAYNAKÇA