İlim ve irfan deryasında bir damla değerindeki bu eser, her şeyin en iyisini hak eden sevgili öğrencilere ders kitabı olarak hazırlanmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

KAYNAKÇA

GİRİŞ
DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
A. KANUNLAR
B. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
C. TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ DÜZENLEME VE DENİZCİLİK İDARİ YAPISI
§1. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN TEMEL KAYNAKLARI
A. KANUNLAR
B. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
C. TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER
§2. TÜRK DENİZCİLİK İDARESİNİN HUKUKİ YAPISI
A. HUKUKİ DÜZENLEME
B. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ANA HİZMET BİRİMLERİ

İKİNCİ BÖLÜM
GEMİ, DONATAN VE KAPTAN
§3. GEMİ
A. UNSURLARI VE TÜRLERİ:
B. HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
C. GEMİ SİCİLLERİ
D. GEMİLERİN MÜLKİYETİ
E. GEMİLER ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAKLAR
§4. DONATAN VE DONATMA İŞTİRAKİ
A. DONATAN
B. GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİ
C. DONATMA İŞTİRAKİ
§5. KAPTAN
A. KAPTANIN GÖREV VE YETKİLERİ
B. KAPTANIN SORUMLULUĞU

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ
§6. SÖZLEŞME TÜRLERİ
A. GENEL OLARAK
B. GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİ
C. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ
D. NAVLUN SÖZLEŞMESİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
§7. DENİZ ALACAKLARINA VE KİRLİLİĞE KARŞI SINIRLAMA
A. DENİZ ALACAKLARINA KARŞI SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
B. PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİNE DAİR ÖZEL HÜKÜMLER

BEŞİNCİ BÖLÜM
DENİZ KAZALARI
§8. MÜŞTEREK AVARYA, ÇATMA VE KURTARMA
A. MÜŞTEREK AVARYA
B. ÇATMA
C. KURTARMA

ALTINCI BÖLÜM
CEBRİ İCRAYA DAİR ÖZEL HÜKÜMLER
§9. GEMİ ALACAKLARI VE CEBRİ İCRA
A. GEMİ ALACAKLARI
B. DENİZ ALACAKLARININ TAHSİLİ VE CEBRİ İCRA USULÜ

YEDİNCİ BÖLÜM
DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİNDE KULLANILAN KLOZLAR
§10. MUHTELİF KLOZLAR
A. ÇARTER SÖZLEŞMELERİNE KONULAN KLOZLAR
B. MÜŞTEREK AVARYA KLOZLARI (CLAUSES)
C. ÇATMA KLOZLARI (CLAUSES)
D. KURTARMA KLOZLARI

EK-I
2016 YORK ANVERS KURALLARI
EK-II
DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
EK-III
DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ TADİLEDEN 1996 PROTOKOLÜ
EK-IV
1992 PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞME
EK V
1992 PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞME
KAVRAM İNDEKSİ