Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin bir sonucu olarak çağımızda birçok hukuki eylem ve işlem, elektronik ortamda ve özellikle internet üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Teknolojinin kullanılması bir kısım önemli avantajlar sağlamakla birlikte, beraberinde getirdiği bir kısım sorunlar da olmuştur. Zira klasik öğretide yer alan birçok görüş ve tanımın, elektronik ortam ve internet açısından yeniden yorumlanması gerekmektedir. Çalışmamızın ilk bölümü, konuyla ilgili temel kavramların açıklanmasına ayrılmıştır. Bu bölümde elektronik ortam ve internet kavramları izah edilecektir. İkinci bölümde, Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenen temel haksız rekabet halleri ele alınacaktır. Bölümün devamında ise ana temamız olan elektronik ortamda haksız rekabet halleri ayrıntısıyla incelenecektir. Üçüncü ve son bölümde ise, elektronik ortamda haksız rekabette sorumluluk meselesi izah edilecek, devamında elektronik ortamda haksız rekabette uygulanacak hukuk boyutu kısaca incelenecek ve son olarak elektronik ortamda haksız rekabetin sonuçları ele alınacaktır. Çalışmanın konusu ile ilgili yazılmış bazı makaleler ve bazı eserlerde kısmen değinilmiş kısımlar bulunsa da, içeriği itibarıyla başlı başına geniş kapsamlı bir eser mevcut değildi. Tez olarak başarıyla savunulan ve güncellemelerle kitap haline getirilen eser, bu eksiği bir nebze de olsa gidermek gayesiyle siz değerli okuyucusuna takdim edilmiştir.(ÖZETTEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ELEKTRONİK ORTAM VE İNTERNET KAVRAMLARI
I. ELEKTRONİK VE ELEKTRONİK ORTAM KAVRAMLARI
A. ELEKTRONİK KAVRAMI
B. ELEKTRONİK ORTAM KAVRAMI
II. ELEKTRONİK ORTAM BAĞLAMINDA TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET VE SOSYAL MEDYA
A. TELEKOMÜNİKASYON
B. İNTERNET
C. SOSYAL MEDYA

İKİNCİ BÖLÜM
ELEKTRONİK ORTAMDA HAKSIZ REKABET
I. HAKSIZ REKABET
A. KAVRAM
B. HAKSIZ REKABETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
C. HAKSIZ REKABET KATEGORİLERİ
II. ELEKTRONİK HAKSIZ REKABET TÜRLERİ
A. İSTENMEYEN ELEKTRONİK POSTA GÖNDERMEK SURETİYLE HAKSIZ REKABETTE BULUNMA (SPAMMING)
B. İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAME) İLE İLGİLİ HAKSIZ REKABET HALLERİ
C. METATAG (META EKLENTİSİ - YÖNLENDİRİCİ KOD)
D. HYPERLINK (LİNK - İLİŞİM) VE FRAME VERME (ÇERÇEVELEME) YOLUYLA HAKSIZ REKABET
E. WEB SİTESİ TASARIM VE GÖRSELLERİNİN KULLANIMI YOLUYLA HAKSIZ REKABET
F. KESKİN NİŞANCI YAZILIMLARININ (SNIPER SOFTWARES) AÇIK ARTIRMA SİTELERİNDE KULLANIMI
G. İNTERNET ORTAMINDA REKLAM VERME YOLUYLA HAKSIZ REKABET
H. ELEKTRONİK ORTAMDA İŞ ŞARTLARINA AYKIRI DAVRANMA
I. DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI GENEL İŞLEM ŞARTLARI KULLANMA

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN HAKSIZ REKABET HALLERİNDE SORUMLULUK, UYGULANACAK HUKUK BOYUTU VE HUKUKİ SONUÇLARI
I. ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN HAKSIZ REKABETTE SORUMLULUK
A. BASIN, YAYIN VE İLETİŞİM KURULUŞLARI
B. BİLİŞİM KURULUŞLARI
II. ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN HAKSIZ REKABETTE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME BOYUTU
A. GENEL OLARAK UYGULANACAK HUKUKU TESPİT ZORUNLULUĞU VE MÖHUK DÜZENLEMESİ
B. ELEKTRONİK ORTAMDA HAKSIZ REKABETE UYGULANACAK HUKUK AÇISINDAN BAĞLAMA NOKTALARININ TAHLİLİ
C. MİLLETLERARASI YETKİLİ MAHKEME VE TAHKİMİN ROLÜ
III. ELEKTRONİK ORTAMDA HAKSIZ REKABETİN HUKUKİ SONUÇLARI
A. AÇILABİLECEK DAVA TÜRLERİ VE TARAFLARI
B. CEZA SORUMLULUĞU
SONUÇ

KAYNAKÇA