İlgililerin kolay ulaşımını sağlamak ve değerlendirmeye sunmak üzere; makale, tebliğ gibi çalışmaları toplu olarak yayınlanmak, oldukça değerli bir faaliyettir. Bu anlayış doğrultusunda, bendeki kayıtlarda bulduğum makaleleri, rastladığım tashih hatalarını düzeltmekten başka bir değişiklik yapmaksızın yayınlandıkları biçimiyle bir araya getirmiş bulunmaktayım.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

İKTİSADİ MÜESSESELERDE TÜRKÇE KULLANMA ZORUNLULUĞU

TİCARET SİCİL MEMURUNUN ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİ VE GENEL KURUL KARARLARINI DENETLEMESİ

TASARRUF MEVDUATI VE KATILIM FONLARI SİGORTASININ KAPSAMI

TİCARİ İŞ NİTELİĞİNDEKİ HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLARA AVANS FAİZ ORANI ÜZERİNDEN TEMERRÜT FAİZİ UYGULANMASI

ANONİM ŞİRKETLERDE SİCİL KAYDININ VE TASFİYENİN YENİDEN AÇILMASI (=İHYA)

ÇEK KANUNU KAPSAMINDAKİ ÇEK

TEORİ VE UYGULAMADA KAMBİYO SENETLERİNDE LEHTAR UNSURU: LEHTAR UNSURUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ, EKSİKLİĞİNİN SONUÇLARI, LEHTARIN İŞLETME ADI YAZILARAK GÖSTERİLMESİNİN SONUÇLARI

İŞLETME KONUSU VE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİNİN EHLİYETİ VE TEMSİLİ

İTİRAZ EDİLMEYEREK TİCARİ DEFTERLERE KAYDEDİLEN FATURANIN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİREMEYECEĞİ

İTİRAZ EDİLMEYEN FATURANIN MALIN TESLİM EDİLMİŞ VE İŞİN YAPILMIŞ OLDUĞUNU GÖSTERİP GÖSTERMEYECEĞİ

TEORİ VE UYGULAMADA KAMBİYO SENEDİNİN ARKA YÜZÜNE LEHTARIN CİROSUNDAN ÖNCE ATILAN İMZA (ŞEKLİNDEKİ GARANTİ CİROSU)

LİMİTED ŞİRKETİN SERMAYE ALACAĞININ ŞİRKET ALACAKLISI TARAFINDAN HACZETTİRİLMESİ

TEORİ VE UYGULAMADA ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU TARAFINDAN VERİLEN İBRANIN REDDİ KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI