Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgilin Esas Teşkilat Hukuku, Cilt I, Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Prensipleri (1960 tarihli basıdan tıpkı basım) adlı eseri de Armağan ile beraber verilmektedir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Armağanlar Dizisinin ilki olarak yayımlanan bu eser; Cumhuriyet döneminin önde gelen aydınlarından Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in anısına ithaf edilen makalelerden ve anı yazılardan oluşmaktadır.(TANITIM YAZISI) İÇİNDEKİLER Ali Adem Yörük, Dr. Öğr. Üyesi Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Hayat Hikayesi ve Bibliyografyası Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Hakkında Makaleler ve Yazılar Zühtü Arslan, Prof. Dr. Ali Fuad Başgil: Bir Esas Teşkilat Hukukçusunun Anayasa Yargısına Dair Fikirleri Taha Akyol Başgil'in Siyasi Çizgisi Servet Armağan, Prof. Dr. Merhum Hocam Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil (Hayatından Kesitler ve Bazı Hatıralar) Ferruh Bozbeyli Ali Fuad Başgil Rasim Cinisli Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil Orhan Çelik, Prof. Dr. Ali Fuad Başgil ve Mülkiye-Siyasal Bilgiler Fakültesi Aydın Gülan, Prof. Dr. "İdare İlimleri" ve Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil İsmail Kahraman Ali Fuad Başgil Ayşegül Komsuoğlu, Prof. Dr. Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil Armağanı İçin Bir Not Tarık Özcan Ali Fuad Başgil'e Guguk'tan Bakmak Hasan Fehim Üçışık, Prof. Dr. Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil Diğer Makaleler Halil Akkanat, Prof. Dr. İnşaat Sözleşmesinde İş Sahibinden Kaynaklanan Ek Masrafların Durumu İrem Alpözen, Araş. Gör. Karşılaştırmalı Olarak Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru: Türkiye ve Rusya Ömer Anayurt, Prof. Dr. / Murat Erdoğan, Araş. Gör./ Ahmet Ekinci, Araş. gör. Devlet Başkanının Halk Tarafından Seçildiği Hükümet Sistemlerinde Seçim Döngüsünün Kuvvetler Ayrılığı ve Siyasal İstikrar Üzerinde Etkisi Ömer Anayurt, Prof. Dr. / Ahmet Ekinci, Araş. gör. Koalisyonlu Başkanlık Sistemi ve Latin Amerika Uygulaması Hasan Hüseyin Bayraklı, Prof. Dr. / Mehmet Hatipoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Demokratik Anayasada Vergilendirme İlkesi Hasan Hüseyin Bayraklı, Prof. Dr. / Mehmet Hatipoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Vergi Alacaklarının Takibinde Teminat İsteme ve Vergi Davasına Konu Olması Osman Can, Prof. Dr. / Duygu Şimşek Aktaş, Araş. Gör. Venedik Komisyonu Raporları Işığında Anayasa Geçici Madde 20 ve Yasama Dokunulmazlığı-Enis Berberoğlu Kararı Ayhan Ceylan, Prof. Dr. Osmanlı İdaresinde Balkanlar'da Anayasa Hareketleri: Sırbistan Örneği Hasan Tahsin Fendoğlu, Prof. Dr. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Denetimi (Karşılaştırmalı) Fethi Gedikli, Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Hukuk Fakültesinde 1941 ve 1944 Yılları Arasında Terim Çalışmalarına Dair H. Burak Gemalmaz, Doç. Dr. Özgürlükten Yoksun Bırakma ve Malvarlığı Değerlerine El Koyma Koruma Tedbirlerinin Doğurduğu Sorunlarda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolunun Kullanılması Şartı Olarak Tazminat Davası Açma Zorunluluğu Aranmasının Yerindeliği Osman Gazi Güçlütürk TTK m. 360 Uyarınca Belirli Grupların Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi Atahan Güncan, Araş. Gör. İbraz Süreleri Açısından Çekte "Yer" Kavramı Yasemin Işıktaç, Prof. Dr. L.L. Fuller'ın Perspektifinden Hukuk-Ahlak İlişkisi Hasan Tahsin Keçeligil, Prof. Dr. med. llm. jur. Anayasal İktisat: Kamu Tercihi Kuramı ve Politik Yozlaşma Kavramı Yönünden Bir Değerlendirme Abuzer Kendigelen, Prof. Dr. / İbrahim Çağrı Zengin, Araş. Gör. Karşılıksız Çek Suçunda Şikayet Hakkının Sahibi Hayrettin Kurt, Dr. Türk Hukukunda Maden Ruhsatı ve Sicili Üzerine Düşünceler Şafak Narbay, Prof. Dr. / Zehra Güney, Araş. Gör. Karekodlu Çek Uygulamasında "Yabancı Banka" Kavramı Zeynep Özbay Özdoğru Çekin Zayi Olması Halinde Düzenleyenin Hukuki İmkanları Ahmet Özsoy, Araş. gör. Çek Kanunu Madde 2/1 Kapsamında Muhatabın Özen Yükümlülüğü Sami Selçuk, Prof. Dr. Cumhuriyet, Çağcıl Demokrasi ve Türkiye'nin Dönüşümü Memduh Cemil Şirin, Dr. Öğr. Gör. Çocuklarla Başbaşa: İdari Uyuşmazlıklara İlişkin Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarında Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi Hikmet Tülen, Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 9 Ekim 2018'de Yapılan Değişiklikler ya da Malumun İlamı Gülnur Ceren Uçar Bulut, Araş. Gör. Çekte Rehin Cirosu Bağlamında Gündeme Gelen Sorunlar Hasan Fehim Üçışık, Prof. Dr. Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri ile 1961 ve 1982 Anayasalarında Ailenin Korunması Melikşah Yasin, Prof. Dr. Anayasa Mahkemesince Verilen "Ertelemeli İptal Kararlarının" Uygulanması Sorununa Danıştay'ın Yaklaşımı Sevtap Yokuş, Prof. Dr. Siyasal İktidarın Toplumsal Muhalefet ile Dengelenmesi Saadet Yüksel, Doç. Dr. 6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundaki Denge-Denetim Mekanizmalarına İlişkin Genel Değerlendirme